Tuchtprocedure tegen substituut Van Calster

Er loopt een tuchtonderzoek tegen fraudejager Peter Van Calster. De aanleiding is een mail die hij verstuurde naar justitieminister Annemie Turtelboom. Die ontkent dat zij een klacht heeft ingediend.

ikerremans

Justitienieuws in Antwerpen gaat sinds het uitbreken van de diamantoorlog bijna altijd over interne ruzies. Ook nu weer. Woensdag raakte bekend dat er een tuchtprocedure is opgestart tegen substituut Peter Van Calster. De aanleiding is een mail die hij stuurde naar justitieminister Annemie Turtelboom (Open Vld).

Daarin verwees Van Calster naar een krantenartikel over een persbericht waarin werd gezegd dat alle fraudedossiers met bedragen groter dan 250.000 euro, aan de procureur-generaal moesten worden voorgelegd. De maatregel zou te maken hebben met mogelijke procedurefouten.

Van Calster voelde zich persoonlijk geviseerd door de publicatie en het persbericht. In de mail aan de minister liet hij verstaan dat hij een volgende publieke aantijging niet zomaar zou laten passeren. Hij merkte op dat er nog zoiets bestond als recht van antwoord en dat hij in de toekomst daarvan gebruik zou maken.

Het parket van Antwerpen wenst niet te reageren op vragen over tuchtprocedures. Rolf Falter, woordvoerder van de justitieminister, ontkent dat de minister een klacht heeft ingediend.

“Van Calster had een mail overgemaakt aan de kabinetschef”, aldus de woordvoerder. “De minister heeft beslist de mail over te maken aan de procureur des konings van Antwerpen, en die heeft op zijn beurt beslist om een tuchtprocedure in te stellen.”

AK

MEER OVER Annemie Turtelboom