Adviesraad

De 'Adviesraad voor chemische bedrijven in de Antwerpse Polder' komt dinsdag 15 mei samen in de lokalen van Solvic. Dit overlegorgaan bestaat al twintig jaar en komt drie keer per jaar samen. Het bestaat uit afgevaardigden van Evonik, Solvay en Monsanto aan de ene kant en vertegenwoordigers van werknemers en de omliggende gemeentes Zandvliet, Berendrecht en Stabroek aan de andere kant. Op de vergadering wordt gepeild naar de verzuchtingen van de naaste buren. Bewoners kunnen er terecht voor vragen, adviezen en klachten. EVDW

G Van Roosbroeck

CITTA

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio