Studietoelage voor elk pleegkind

Pleegkinderen kunnen straks, vanaf halfweg 2013, het laagste tarief in de kinderopvang genieten. En alle pleegkinderen, ook boven 18 jaar, krijgen dan een studiebeurs. Dat schrijft De Standaard.

ikerremans

Pleegzorg moet de eerste hulpvorm zijn voor jonge kinderen, zo staat het in het Vlaams regeerakkoord. Een voorstel van decreet om de pleegzorg te hervormen, op gang getrokken door Vlaams parlementslid Katrien Schryvers (CD&V, foto) en gesteund door de hele coalitie, wil de pleegzorg in alle omstandigheden als eerste hulpvorm naar voren schuiven.

Jeugdrechters zullen moeten motiveren waarom ze een kind niet in een pleeggezin plaatsen.

Nu is er vaak een tekort aan pleeggezinnen. Schryvers wil dat verhelpen door pleeggezinnen beter te ondersteunen. Zo kunnen ze straks aanspraak maken op het laagste tarief in de kinderopvang. Nu worden de kosten van de kinderopvang berekend op het inkomen van de pleegouders.