Oppositie eist gerechtelijk onderzoek naar schending stemgeheim

Print
Laakdal -

Vijf gemeenteraadsleden leggen klacht neer tegen burgemeester Tine Gielis (CD&V-N.VA) wegens vermeende schending van het stemgeheim tijdens een gemeenteraadszitting.

Volgens Patrik Vankrunkelsven, Fons Verdonck (zetelend schepen), Richard Laermans, Freddy Jans en Rik Peys zou burgemeester Gielis na afloop van de gemeenteraad van 30 maart de meerderheid bijeengeroepen hebben en via de gemeentesecretaris de stembriefjes van een geheime stemming hebben opgevraagd.
Tijdens die stemming wilde de meerderheid de van al zijn mandaten beroofde schepen Fons Verdonck vervangen als vertegenwoordiger in een sociale bouwmaatschappij. Maar dat draaide anders uit, want de nieuwe kandidaat van de meerderheid verloor de stemming ten voordele van Verdonck met 11 stemmen tegen 10 en 1 onthouding.

Op basis van handschrift

"Elk lid van de meerderheid werd na dat debacle gevraagd om na te blijven en zijn stembriefje uit de stapel te nemen -herkenbaar aan het handschrift- zodat de 'kazakdraaier' kon worden geïdentificeerd", zegt Patrik Vankrunkelsven. "Dat is een flagrante schending van het stemgeheim." "Want niet alleen werd zo iemand verplicht zijn stemgedrag te onthullen, ook van ons allemaal in die gemeenteraad werd bekend op wie we hadden gestemd."

Volgens de klagers werd het verhaal bevestigd door het meerderheidsraadslid dat oppositie-kandidaat Verdonck steunde. "En het verhaal werd later ook door meerdere andere aanwezigen bevestigd", aldus Verdonck.

Klacht op drie niveaus

Het vijftal vindt dat het principe van het stemgeheim een loos begrip wordt als men deze actie ongestraft laat: "Dit principe garandeert de raadsleden immers dat ze volgens eer en geweten en in volle onafhankelijkheid hun stem kunnen uitbrengen en wordt door het gemeentedecreet gewaarborgd."

De klagers vallen de burgemeester nu op drie fronten aan. In eerste instantie gaat er een klachtenbrief naar de gouverneur. Vervolgens wordt ook klacht tegen de burgemeester neergelegd bij de Vlaamse overheid. "Wij willen een tuchtrechtelijk onderzoek en een sanctie voor de burgemeester", aldus Fons Verdonck. En last but not least stappen de vijf vandaag (dinsdag, red.) naar politie. Ze willen dat het parket een onderzoek start.
Marc HELSE
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio