"Overkapping Ring technisch mogelijk"

Het overkappen van de Antwerpse Ring is technisch mogelijk. Dat zei Jaak Polen, de projectleider voor de Oosterweelverbinding, in de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement.

wmigom

Op vraag van Jan Penris (Vlaams Belang) antwoordde Poolen in de commissie op de vraag of een overkapping van de Antwerpse Ring realistisch is. Poolen zei dat een overkapping als tunnel volgens hem tot de mogelijkheden behoort. De projectleider verwees naar de Craeybeckxtunnel op de E19 die al bewezen heeft dat een dergelijke overspanning wel mogelijk is.

STANDPUNT: "Overkapping Ring technisch mogelijk"

"Alles is natuurlijk afhankelijk van de breedte van de Ring in de toekomst", zei Poolen, die op de aansluitingen en het aantal rijstroken wees. "Een kostprijs bepalen voor zo'n overkapping is zeker voorbarig, maar technisch is het volgens mij wel mogelijk", besloot hij.

Voor de Oosterweelverbinding zouden de werken volgens de huidige planning in september 2015 kunnen starten, zodat de verbinding in februari 2012 in gebruik kan worden genomen.

Foto: Belga Ring ter hoogte van Sportpaleis

Foto: Craeybeckxtunnel (Wilrijk), JVDP

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER