Michel (MR) en Demotte (PS) pleiten voor relanceplan

De voorzitter van de MR, Charles Michel, en de Waalse minister-president, Rudy Demotte (PS), pleiten zatedag in interviews met Franstalige kranten voor een relanceplan. Michel spreekt zijn steun uit voor de Belgische KMO's.

avandamme

In La Libre Belgique zegt Michel dat de federale regering de voorbije maanden "serieus" werk geleverd heeft op het vlak van de budgettaire inspanningen, met een speciale inspanning langs de kant van de uitgaven. Volgens de MR-voorzitter moet nu een tweede stap genomen worden: na het inperken van de overheidsuitgaven moet de regering maatregelen nemen in het kader van een welvaartspact.

Michel onderstreept dat de KMO's de motor zijn van het economische herstel. "We moeten aan de KMO's zuurstof geven opdat ze jobs zouden creëren en zo de economie kunnen versterken."

Demotte pleit in Le Soir ervoor dat op Belgisch en Europees niveau stappen worden genomen voor een relanceplan. "Aan rechterzijde, met name bij het patronaat, wordt er gepleit voor een strenge reglementering, met een vermindering van het gewicht van de parafiscaliteit en de fiscaliteit. Dat is niet juist. We hebben nu steun nodig van de binnenlandse vraag en een ondersteuning van een nieuwe industrialisering", aldus de Waalse minister-president.

Belga

Belga foto: Charles Michel

MEER OVER Rudy Demotte