Stad Antwerpen stelt Lichtplan voor

De stad Antwerpen heeft het Lichtplan voorgesteld waarmee het een samenhangende visie op openbare verlichting wil formuleren. Het plan, dat werd opgeleverd door studiebureau Stramien/Antico, zal nu in praktijk omgezet worden.

drombouts

Doel is om bij de aanleg en heraanleg van openbaar domein steeds rekening te houden met de aanbevelingen uit het Antwerps Lichtplan, zodat de stad ook 's nachts een veilige en aantrekkelijke omgeving blijft.

De ontwerper van het Antwerps Lichtplan (ALP) kreeg als opdracht om een visie te ontwikkelen over verlichting op het Antwerpse grondgebied, uitgezonderd de haven. Dit plan moest voldoende aandacht hebben voor de specifieke kenmerken van de stad.

Het ALP baseert zich daarom sterk op visies uit het strategisch ruimtelijk structuurplan Antwerpen (s-RSA). Daarnaast biedt het ALP ook praktische richtlijnen die ontwerpers moeten helpen om Antwerpen in de schijnwerpers te plaatsen.

Met het ALP als basis kan de stad gedragen voorstellen laten uitwerken om met verlichting de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de stad te bevorderen. Goede verlichting zorgt voor een gevoel van veiligheid, comfort en warmte.

Dankzij het lichtplan kunnen duidelijkere keuzes gemaakt worden om duurzaam met verlichting om te springen, zowel wat technieken en materialen betreft, als energiegebruik.

Naast het verbeteren van de nachtelijke kwaliteit en een energiebewuste en duurzame verlichting wil het Antwerps Lichtplan ook bijdragen tot een unieke beleving van het Antwerpse straatbeeld. Specifieke zones uit het s-RSA krijgen een aangepaste verlichting die de eigenheid moet benadrukken.

Foto Stramien/Antico

Vastgoed

Jobs in de regio