Claeys: "MER wil degelijk werkstuk afleveren"

Manu Claeys van de actiegroep stRaten-generaal reageert verheugd op de beslissing van de dienst MER van de Vlaamse overheid om maar liefst acht alternatieven voor de Oosterweelverbinding te onderzoeken, in het kader van de opmaak van een nieuw plan-milieueffectenrapport (plan-MER).

jrosquin

"Dit wijst erop dat de dienst MER een degelijk werkstuk wil afleveren", vindt Claeys, die ervan overtuigd is dat het door hem voorgestelde Meccanotracé als beste alternatief naar voren zal komen.

"Naast de drie logische alternatieven -het Oosterweeltracé, het Meccanotracé en het nultracé- zijn er blijkbaar vijf nieuwe alternatieven weerhouden, die in een verkennende fase onderzocht zullen worden op hun haalbaarheid", zegt Claeys. "Dat verbaast me niet, aangezien er ruim honderd concrete bezwaren en adviezen werden ingediend door verscheidene groeperingen en overheden".

Beoordeeld op eigen randvoorwaarden

Claeys vindt het vooral belangrijk dat de dienst MER expliciet verklaart dat het Meccanotracé zal beoordeeld worden op de eigen randvoorwaarden van stRaten-generaal, en niet die van de Vlaamse regering. Ook het feit dat een van de vijf nieuwe alternatieven een herwerking blijkt van een oud stRaten-generaalplan stemt Claeys tot tevredenheid.

Overkappen van de Ring

Het (gedeeltelijk) overkappen van de huidige Antwerpse ring wordt eveneens voor het eerst in het onderzoek opgenomen. "Hoewel het nog niet als onderscheidend tussen de verschillende alternatieven wordt meegenomen, is dat toch een belangrijke stap", aldus Claeys nog.

Tot slot laat Claeys nog weten dat stRaten-generaal nu zeker een formele klacht zal indienen bij de Europese Commissie rond de bouw van een gevangenis op het Meccanotracé in Beveren.

Foto: WH Manu Claeys

Lees ook: 8 alternatieven Oosterweel onderzocht

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring