8 alternatieven Oosterweel onderzocht

Voor de realisatie van de Oosterweelverbinding zullen acht alternatieven verder onderzocht worden. Dat gebeurt in het kader van de opmaak van een nieuw plan-milieueffectenrapport (plan-MER) voor het project.

jrosquin

Naast het Oosterweeltracé van de regering en het Meccanotracé van de actiegroepen wordt onder meer een tunnel dwars onder Antwerpen onderzocht. Zo meldt de dienst MER van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid.

Toen de Vlaamse regering in 2010 besliste om de Antwerpse Ring niet rond te maken met het geplande Lange Wapper-viaduct maar met tunnels, was meteen duidelijk dat een hele reeks procedures opnieuw zou moeten opgestart worden. Zo moest er onder meer een nieuw Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) worden opgemaakt. Om de milieueffecten in kaart te brengen, is ook een milieueffectenrapport (MER) op planniveau nodig.

Richtlijnennota

Eind 2011 heeft het publiek een maand de tijd gekregen om het kennisgevingsdossier voor het plan-MER in te kijken, om te reageren en om eventuele alternatieven of varianten voor te stellen. In totaal liepen er 129 reacties binnen. Die reacties zijn intussen verwerkt in een richtlijnennota.

Die nota bevat ook acht alternatieven die verder onderzocht zullen worden. Naast het gekende Oosterweeltracé van de regering en het Meccanotracé van de actiegroepen, gaat het om een zogenaamd "nulalternatief" zonder nieuwe Scheldekruising, een Oosterweel-noord (dat delen van zowel het Oosterweeltracé als van het Meccanotracé overneemt), een extra Scheldekruising ter hoogte van de Kennedytunnel, een tunnel dwars onder Antwerpen die de E313 in Deurne verbindt met de N49 op Linkeroever, een sluiting van de noordelijke grote ring tussen de E17 in Haasdonk en de E34 in Kallo en tot slot de realisatie van een zuidelijke grote ring tussen de E17 in Haasdonk en de E313/E34 in Ranst.

Basis voor besluitvorming

Wanneer het plan-MER is goedgekeurd, moet het samen met andere studies voor de Vlaamse regering de basis vormen voor de verdere besluitvorming in het dossier van de Oosterweelverbinding.

Beeld: Het plan van de Vlaamse regering voor de ondertunneling van de Oosterweelverbinding

Lees ook: Claeys: "MER wil degelijk werkstuk afleveren"

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Oosterweel

Meer over Oosterweel en overkapping Ring