Turtelboom: "Familierechtbank niet op de lange baan"

"Ik wil de oprichting van een familierechtbank zeker niet op de lange baan schuiven, maar het is toch best dat we die familierechtbank samen invoeren met de hervorming van de gerechtelijke arrondissementen. Het huidige wetsontwerp moet bovendien nog serieus worden geamendeerd." Dat zei minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) zopas in de Kamer aan Sonja Becq (CD&V), Kristien Van Vaerenbergh (N-VA) en Christian Brotcorne (cdH).

jdewit

De familierechtbank moet alle geschillen binnen het gezin voor één rechter brengen in plaats van voor een zestal nu. Iedere familie krijgt dan ook één dossier. De Kamer keurde net voor de zomer 2011 een wet goed om de familierechtbank op te richten. De Senaat moet dat nog doen, maar is er nog niet mee begonnen.

Kwaad bloed

De voorzitter van de Senaatscommissie Justitie, Alain Courtois (MR), heeft in een interview gezegd dat Justitieminister Turtelboom hem had toevertrouwd dat de familierechtbank niet meer zal worden opgericht tijdens deze legislatuur. Dat zette nogal wat kwaad bloed bij de Kamerleden die deze wet al hadden gestemd. Zij vreesden dat Turtelboom de familierechtbank op de lange baan wilde schuiven of zelfs afvoeren.

"Nee", zo zei Turtelboom. "Ik weet helemaal niet vanwaar dit verhaal komt". Ze zegde dat ze achter de familierechtbank staat, maar "het huidige ontwerp, dat de Kamer heeft goedgekeurd, bevat een reeks fouten. Geef mij wat tijd om in de Senaat enkele amendementen in te dienen".

Beheer

De minister zei dat de feitelijke oprichting van de familierechtbank best samenvalt met de invoering van de nieuwe provinciale gerechtelijke arrondissementen. "De provinciale rechtbanken krijgen immers een nieuw beheer. De familierechtbank valt mee onder die nieuwe provinciale rechtbank. Het is dus best om beide hervormingen samen van kracht te laten worden. Over hoe de rechtbanken zullen worden beheerd is echter nog niets beslist. Niets belet echter dat de wet vroeger wordt goedgekeurd."

Turtelboom zei nog dat zij haar administratie de opdracht heeft gegeven om uit te rekenen wat de budgettaire gevolgen van de invoering van de familierechtbank zullen zijn.

Meer over de familierechtbank vindt U op de expertenpagina van John De Wit.

JDW

Foto Belga

MEER OVER Alain Courtois

Nu in het nieuws