Aandeelhouders Ageas verhinderen verjaring

Aandeelhouders Ageas verhinderen verjaring

Aandeelhouders Ageas verhinderen verjaring

Print
Tijdens hun jaarlijkse algemene vergadering hebben 97 procent van de aanwezige Ageas' aandeelhouders verhinderd dat de beslissingen van hun vroegere bestuurders zouden verjaren. Ageas is de juridische erfgenaam van Fortis, de financiële instelling die in de herfst van 2008 ontmanteld werd.

Na vijf jaar dreigden de beslissingen van de bestuurders van Fortis te verjaren. Dan kon niemand de vroegere topmensen nog aansprakelijk stellen voor de neergang van de groep. De aandeelhouders hebben in dit opzicht de bewarende maatregelen goedgekeurd die Ageas voorstelde. Daarmee zouden de ex-bestuurders dus hoe dan ook voor de rechtbank kunnen gedaagd worden.

Het is evenwel zeer de vraag of dit effectief ook zal gebeuren. Overigens hadden alle bestuurders waaronder Maurice Lippens er eerder zélf mee ingestemd om de verjaring te verhinderen. Juridisch gaat het om het "stuiten" van een verjaring. In België moeten de bestuurders daar hun instemming voor geven. Wat ze dus kennelijk allemaal gedaan hebben. Althans op de valreep.

Ageas is ondertussen omgebouwd tot een verzekeringsgroep die het verleden probeert van zich af te schudden. Dat gaat niet makkelijk. De groep diende immers ook noodgedwongen te participeren in de zogenaamde " bad bank" die na de ineenstuiking van Fortis opgezet werd. De negatieve cijfers van Royal Park Investments wegen mee op de resultaten van Ageas.

Ook de beleggingsstrategie van het vroegere Fortis heeft vaak pijnlijke gevolgen voor de nieuwe maatschappij. In het verleden is immers zwaar geïnvesteerd in langetermijnobligaties van zuiderse Europese landen zoals Griekenland, Spanje en Portugal. De neergang van die landen heeft de waarde van die beleggingsportefeuille zwaar ondermijnd. Ageas diende onlangs een minwaarde van liefst 1,3 miljard te boeken op zijn Grieks overheidspapier, gaf gedelegeerd bestuurder Bart De Smet toe.

De groep eindigde daardoor finaal zwaar in het rood. Het verlies van 578 miljoen euro kwam hard aan. "Maar het operationeel resultaat van onze activiteiten mag best gezien worden", zei voorzitter Jozef De Mey. "Indien we geen rekening zouden houden met de minwaarden uit het verleden zouden we zelfs een winst van 595 miljoen euro gerealiseerd hebben. Ook ons eigen vermogen en onze solvabiliteit evolueren goed."

Ageas betaalt zijn aandeelhouders daarom een dividend uit van 8 eurocent per aandeel. "Een blijk van vertrouwen in de toekomst", zei De Mey nog.

Bij Ageas werken vandaag 12.600 mensen.

Marc BALDUYCK

.

Nu in het nieuws