"Persoonlijke foto's niet zomaar gebruiken"

Persoonlijke foto's niet zomaar gebruiken

"Persoonlijke foto's niet zomaar gebruiken"

Print
Media mogen niet zomaar foto's of persoonlijke gegevens van een sociale netwerksite of een persoonlijke website overnemen. De Raad voor de Journalistiek heeft daarover een nieuwe richtlijn goedgekeurd en opgenomen in de Journalistieke Code.

Na de tragische busramp in het Zwitserse Sierre barstte de discussie over het gebruik van foto's in alle hevigheid los. Verschillende kranten hadden toen (klas)foto's van de verongelukte kinderen, die ze op internet hadden gevonden, gepubliceerd.

Door de nieuwe richtlijn in de Journalistieke Code moet duidelijk worden wanneer foto's en gegevens van persoonlijke websites of sociale media wel gebruikt mogen worden.

Als er geen toestemming is, mogen de foto's alleen gebruikt worden bij belangrijke informatie die het recht op privacy overstijgt. Extra voorzichtigheid is ook geboden bij foto's of gegevens van minderjarigen.

Bij bekende of publieke figuren geldt die extra voorzichtigheid niet. Zij moeten meer dan anderen aanvaarden dat privégegevens die ze op internet zetten, ook worden gebruikt in de verslaggeving van media.

MEEST RECENT