Minder werkingsmiddelen voor scholen

Minder werkingsmiddelen voor scholen

Minder werkingsmiddelen voor scholen

Print
De Vlaamse regering voert besparingen door en dat zal ook het onderwijs voelen. De werkingstoelagen voor de scholen gaan omlaag. Het basisonderwijs kan deze kost niet doorschuiven naar de ouders, want zij zijn gebonden aan een maximumfactuur.

Indexering deels geschrapt

40 procent van de indexering wordt niet doorgevoerd. Dat is goed voor 9,5 miljoen euro minder. In andere departementen werd de indexering volledig geschrapt, dus het onderwijs blijft nog relatief gespaard. Toch wordt de koopkracht van de scholen fors aangetast. Het basisonderwijs bekomt nog van de volledige indexsprong van twee jaar geleden.

"Toen moesten we al ongeveer twintig euro per kind per jaar afgeven. Deze keer zou het om zeven euro per kind gaan. Dat is niet niks", zegt Marc Van den Brande, secretaris-generaal van de koepel van het katholiek basisonderwijs, aan De Standaard.

Maximumfactuur

De secundaire scholen kunnen de vermindering van werkingstoelagen doorschuiven naar de ouders van hun leerlingen. Voor het basisonderwijs ligt dit anders. Zij zijn gebonden aan een maximumfactuur. Dit wil zeggen dat de extra kosten die de scholen mogen doorrekenen aan de ouders beperkt zijn.

Het bedrag van de maximumfactuur werd onlangs wel opgetrokken. De verhoging zal volgend schooljaar van kracht gaan. In de kleuterschool stijgt de maximumfactuur van 20 euro naar respectievelijk 25, 35 en 40 euro, afhankelijk van de leeftijd van het kind. In de lagere school zal er een stijging zijn van 60 naar 70 euro.

De verhoogde maximumfactuur is echter onvoldoende om de vermindering van werkingstoelagen te compenseren, klinkt het in onderwijskringen.

Demotiverend

Scholen gebruiken de werkingstoelage om verschillende zaken, zoals verwarming en boeken, te betalen. Zij zullen nu zelf beslissen hoe ze met de besparing zullen omgaan.

Minister Pascal Smet (sp.a) trok onlangs 52,7 miljoen extra uit voor de omkadering in het basisonderwijs, zodat er kleinere klassen gevormd kunnen worden. Ook de weddes van de leerkrachten gaan licht omhoog. Toch blijven de verminderde werkingstoelagen knagen. "Met schrale werkingsmiddelen wordt lesgeven niet echt leuk meer. Het werkt demotiverend", zegt Van den Brande.

Het Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs legt zich neer bij de ingreep, maar vraagt de regering om alles nog eens te herbekijken als het budgettair weer beter gaat.

Foto: PhotoNews

.

Nu in het nieuws