1 / 2

Drukkerij Proost in moeilijkheden

Drukkerij Proost aan de Everdongenlaan zit in moeilijkheden. Het bedrijf wil 50 mensen ontslaan, in faling gaan en daarna een doorstart nemen. De rechtbank van koophandel moet daar vrijdag over beslissen.

Toon Verheijen

Proost heeft in februari bescherming gevraagd tegen zijn schuldeisers en kwam zo terecht in de Wet op de Continuïteit van Ondernemingen (WCO). Men meldde bij deze aanvraag reeds dat men een overdracht wou organiseren onder gerechtelijk toezicht. Dit betekent dat een deel van de activiteiten, machines en personeel zouden overgedragen worden aan een nieuwe vennootschap (NV Splichal) en dat het resterende gedeelte, de N.V. Proost allicht nadien failliet zal verklaard worden.

Ook het personeel werd geïnformeerd omtrent dit scenario. Op vrijdag 27 april moet het dossier klaar zijn en zal men de rechtbank van Koophandel te Turnhout vragen dit alles te bekrachtigen.

"De gevolgen voor de tewerkstelling zijn duidelijk. Een kwart verliest zijn of haar job. Bedoeling is 109 arbeiders en 33 bedienden mee over te nemen. Momenteel zijn er nog 148 arbeiders en 44 bedienden bij Proost in dienst", luidt het bij Piet Daneels (ACV), Joeri Saenen (LBC), Rudy Molenberghs (ABVV) en Marieke Van Gils (BBTK).

Lees vandaag meer in Gazet van Antwerpen, editie Kempen.

Foto Mia Uydens

Toon Verheijen

Foto Mia Uydens

Meer nieuws uit de Kempen

DOEN! in de Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio