Geweld op school bijna verdubbeld

In ruim tien jaar tijd is het aantal aangiftes bij de politie van fysiek geweld op Vlaamse scholen zo goed als verdubbeld. Dat schrijft een krant van De Persgroep op basis van de recentste cijfers van de federale politie.

ikerremans

In de eerste zes maanden van 2011 werden er 696 dossiers geopend. In 2000 waren dat er exact evenveel voor het hele jaar. In 2010, het laatste jaar waarvoor de statistieken volledig zijn, ging het om 1.228 klachten. Dat zijn er bijna twee keer zoveel als in 2000.

Experts menen dat de stijging in de eerste plaats te wijten is aan het feit dat leerkrachten en ouders sneller naar de politie stappen, maar zien toch ook dat er zich een nieuwe trend aftekent: die van agressieve ouders.

Steeds meer leraren volgen een cursus om te leren omgaan met dat geweld. Het katholiek net en het Gemeenschapsonderwijs erkennen het probleem en zetten het thema donderdag op de agenda van de commissie Onderwijs van het Vlaams Parlement.

Lees ook: Eén op de drie Antwerpse scholieren pleegt geweld

Vastgoed

Jobs in de regio