Gemeente in beroep tegen verkoop stadion Oosterzonen

Print
Westerlo - Het gemeentebestuur van Westerlo gaat in beroep tegen de beslissing van de beslagrechter, die René Lemmens, oud-voorzitter van KFC Oosterzonen, de toelating geeft om de kantine en de tribune van de voetbalclub te verkopen.
Het vonnis van de Turnhoutse beslagrechter Paul Peeters is er een van vele in een lange en bittere juridische strijd die René Lemmens nu al zeven jaar lang voert tegen enkele bestuursleden van de vzw Socio-Cultureel Centrum. Die zijn Lemmens nog een bom geld verschuldigd. René Lemmens vordert van de vzw Socio-Cultureel Centrum en enkele medebestuurders 125.000 euro terug. Dat is het bedrag van een lening die de vzw Socio-Cultureel Centrum destijds aanging, maar niet kon terugbetalen.

Lemmens, die zijn woning in pand had gegeven, zag zijn huis verkocht worden. Hij kreeg zowel in eerste aanleg als in beroep gelijk: de vzw moet hem die 125.000 euro teruggeven. Maar de leden van de vzw kunnen of willen hem niet betalen.
Daarom liet de oud-voorzitter beslag leggen op de kantine en de tribune van de voetbalclub.

De verkoop ging uiteindelijk niet door omdat de gemeente Westerlo er bezwaar tegen indiende. De gebouwen staan namelijk op grond van de gemeente, en daarop geldt nog een erfpacht van 25 jaar. Volgens de gemeente is zij eigenaar van de erfpachtconstructie.
De gemeente redeneert dat de erfpachtovereenkomst eindigt wanneer de erfpachthouder (in dit geval vzw Socio-cultureel Centrum) het terrein niet meer gebruikt voor sportdoeleinden. Of wanneer de erfpachthouder de jaarlijkse huur niet meer betaalt.

Volgens de advocaat van de gemeente Westerlo komt er daardoor automatisch een einde aan de erfpachtovereenkomst en vallen de opgerichte gebouwen zo van rechtswege aan de gemeente toe. De beslagrechter oordeelde daar anders over en gaf René Lemmens opnieuw gelijk.

Indien Lemmens ook in beroep nog maar eens gelijk krijgt, dan kan niets de verkoop nog tegenhouden.
Marc HELSEN
Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio