Archeologisch onderzoek naar het oud-stadhuis op Suikerrui

Tijdens de heraanleg van de Suikerrui zijn archeologische resten opgedoken die mogelijk afkomstig zijn van het verdwenen Schepenhuis of oud-stadhuis.

drombouts

De dienst archeologie van de stad Antwerpen voert momenteel onderzoek naar de locatie en bewaringstoestand van dit laatmiddeleeuwse gebouw, dat opgericht werd rond 1410.

Het gotische oud-stadhuis bevond zich tussen de Grote Markt en de Suikerrui, naast de plek waar tussen 1561 en 1565 het huidige stadhuis in renaissancestijl gebouwd werd.

Toen het nieuwe stadhuis klaar was, zou men het oude stadhuis en de bijhorende gebouwen afgebroken hebben, om plaats te maken voor een nieuw bouwblok met achttien huizen en winkels. Dit bouwblok, met als bijnaam 'den teerlinck', werd afgebroken in 1906.

Of de zopas ontdekte muurresten en kelders verband houden met het voormalige stadhuis of met het 16de-eeuwse bouwblok, is momenteel een onderzoeksvraag. De stadsarcheologen trachten zo snel mogelijk antwoorden te vinden vooraleer de Suikerrui en het pleintje naast het huidige stadhuis weer vorm krijgen.

Foto Sarah Van den Elsken: stadsarcheoloog Tim Bellens

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio