Turtelboom wil één rechtbank per provincie

Turtelboom wil één rechtbank per provincie

Turtelboom wil één rechtbank per provincie

Print
Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) wil nog één gerechtelijk arrondissement per provincie. Dat staat in haar hervormingsplan dat zopas door het kernkabinet werd goedgekeurd.

De 27 gerechtelijke arrondissementen dateren nog van onder Napoleon, toen iedere uithoek van een arrondissement binnen de 24 uur met een postkoets bereikbaar moest zijn.

Zes arrondissementen (Ieper, Veurne, Aarlen, Neufchâteau…) hebben minder dan tien magistraten en dat is moeilijk werkbaar. Turtelboom wil nog één arrondissement per provincie. Daarnaast krijgen ook Brussel en het Duitstalig gebied rond Eupen een apart gerechtelijk arrondissement.

In Antwerpen smelten dan de huidige arrondissementen van Antwerpen, Turnhout en Mechelen samen, in Limburg de huidige arrondissementen van Tongeren en Hasselt. Antwerpen krijgt hierdoor de grootste rechtbank en ook het grootste parket van het land. Het kleinste wordt dat van Eupen, maar ook Luxemburg blijft klein.

Er komen dus nog twaalf arrondissementen, maar wel dertien procureurs. Opmerkelijk is immers dat Charleroi binnen de provincie Henegouwen een "subarrondissement" wordt met een eigen procureur. Anders zou de procureur-generaal van Henegouwen maar één procureur onder zich hebben en dat "is risicovol als beiden elkaar te goed zouden vinden", zo zegt woordvoerster Margaux Donckier. Er komen ook drie aparte rechtbankvoorzitters om dezelfde reden.

Wat werd nog beslist?

* Alle bestaande plaatsen waar recht wordt gesproken blijven bestaan. Voor de burger verandert er dus niets, hij moet niet verder weg reizen dan nu om naar de rechtbank te gaan.

* De rechters worden voortaan niet meer benoemd per arrondissement (dus per provincie), maar per rechtsgebied van een hof van beroep (meestal twee provincies). Een Antwerps rechter zal dus ook kunnen werken in de provincie Limburg. Daardoor wordt het veel makkelijker om rechters die ziek zijn of ouderschapsverlof hebben te vervangen.

* Het gewone personeel van de rechtbanken wordt nog wel benoemd per nieuw arrondissement, per provincie dus.

* De vrederechters worden niet meer benoemd per kanton, maar per provincie. Wanneer één vrederechter ziek is, zal een andere uit de provincie kunnen inspringen.

* Er komt geen eenheidsrechtbank: de rechtbank van eerste aanleg (die burgerlijke zaken zoals echtscheidingen, ruzies over aansprakelijkheid e.d.) doet blijft dus bestaan naast de arbeidsrechtbank en de rechtbank van koophandel.

* Ook de vrede- en politierechters blijven apart bestaan.

* De arbeidsauditeurs, die sociale fraude afhandelen, zullen op het Arbeidshof gaan werken en niet meer op de arbeidsrechtbank.

* Er komt geen extra personeel en geen extra geld voor deze hervorming.

Wat moet nog geregeld worden?

* De minister van Justitie wil beheerscontracten afsluiten met ieder parket en met iedere rechtbank. Daardoor krijgen de korpschefs van die parketten en rechtbanken middelen en personeel dat ze naar eigen goeddunken kunnen inzetten. Ze kunnen zelf beslissen hoeveel rechters ze willen, hoeveel juristen, hoeveel griffiers. Nu moet de rechtbank van Veurne voor de aanschaf van WC-papier zich tot Brussel richten. In de toekomst zal men dat zelf kunnen beslissen. Maar daarover heeft het kernkabinet nog niet gediscussieerd.

* De vijf hoven van beroep blijven bestaan zoals nu. Het Antwerpse Hof blijft dus bevoegd voor de provincies Antwerpen en Limburg. Dat komt omdat de grondwet moet worden herzien om de hoven te hervormen en het bewuste grondwetsartikel is niet vatbaar verklaard voor herziening. Slechts een volgende legislatuur kan de hoven hervormen.

Meer over het belang en de voorgeschiedenis van deze hervorming, vindt U op de expertenpagina van John De Wit.

JDW
Archieffoto Belga

Nu in het nieuws