De Coninck waarschuwt voor sociale impact economische hervormingen

De Coninck waarschuwt voor sociale impact economische hervormingen

De Coninck waarschuwt voor sociale impact economische hervormingen

Print
Federaal minister van Werk Monica De Coninck (sp.a, foto) hoopt dat de geplande arbeidsmarkthervormingen in ons land tot een even goed resultaat zullen leiden als de hervormingen die het afgelopen decennium doorgevoerd werden in Duitsland. Maar, beklemtoonde De Coninck, we mogen wel de zwakste groepen op de arbeidsmarkt niet uit het oog verliezen.

De Coninck zei dat dinsdag in het Egmontpaleis, waar ze aan een conferentie over arbeidsmarktbeleid deelnam. De hoofdspreker op de conferentie was de voormalige Duitse bondskanselier Gerhard Schröder. Hij legde uit hoe zijn 'Agenda 2010' Duitsland vanaf 2003 omvormde van "de zieke man van Europa" tot "een economisch succesverhaal".

Vorderen en ondersteunen

Volgens Schröder stond in zijn hervormingsplannen het principe 'Fordern und Fördern' centraal, vorderen en ondersteunen. Dit betekent dat de verzorgingsstaat iedereen die hulpbehoevend is, beschermt in tijden van crisis, maar dat elk individu de verantwoordelijkheid draagt er alles aan te doen om niet (meer) hulpbehoevend te zijn. "Dit is tenminste mijn begrip van solidariteit", sprak Schröder.

In een korte repliek legde minister De Coninck uit hoe ze als OCMW-voorzitter ook in Antwerpen zo'n activeringspolitiek voerde, onder de noemer "voor wat, hoort wat".

Nu is ze echter federaal minister van Werk en moet ze het relancedebat aanvatten. In de paasvakantie werkte haar kabinet een omvattend plan uit, vertelde ze. Zonder al te veel in haar kaarten te laten kijken, zei ze sowieso aandacht te zullen hebben "voor de bestaanszekerheid van de mensen die kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt".

Foto: Belga

Nu in het nieuws