Huisverbod bij huiselijk geweld

Huisverbod bij huiselijk geweld

Huisverbod bij huiselijk geweld

Print
De Kamercommissie Justitie keurde vanmorgen unaniem een voorstel goed om het geweld binnen het gezin makkelijker aan te pakken.

Mede-indiener Nahima Lanjri (CD&V) legt uit: "In de toekomst kan de procureur een dader van huiselijk geweld onmiddellijk voor tien dagen uit de gemeenschappelijke woning zetten. Tegelijkertijd kan de procureur aan die dader een contactverbod opleggen met al wie in de woning woont. Dus niet alleen de echtgenote maar ook de kinderen of de ouders. Het voorstel gaat dus niet alleen over geweld tegen de partners, maar over alle huiselijk geweld."

"Binnen de tien dagen roept de vrederechter de ruziënde partijen op zodat de uithuisgeplaatste dat huisverbod kan betwisten. Als het slachtoffer vraagt om het huisverbod te verlengen, kan de vrederechter dat ook beslissen. Maar dan moet er wel een debat zijn. "

Als de uithuisgeplaatste het verbod overtreedt en toch de woning binnendringt of contact legt, dan kan hij tot één jaar cel en 2.750 euro boete krijgen.

Familierechtbank

Lanjri: "Momenteel moet een slachtoffer van partnergeweld ofwel zelf naar een vluchthuis voor mishandelde vrouwen gaan, ofwel zelf bij de vrederechter een huisverbod voor haar man vragen. Het duurt echter enige tijd vooraleer daarover is beslist en ondertussen blijft de man in huis. In een crisissituatie kan dat zware problemen geven. Daarom moet het parket onmiddellijk een verbod voor maximum tien dagen kunnen opleggen. Zo is het slachtoffer onmiddellijk in veiligheid en ontstaat er ook een afkoelingsperiode in de relatie."

Het is de bedoeling dat de familierechtbank later de bevoegdheid van de vrederechter om het huisverbod te evalueren overneemt. In De Europese Unie hebben tien landen een huisverbod. Onder hen: Luxemburg, Duitsland, Nederland en de Skandinavische landen.

De politie stelde in 2010 28.427 zaken van lichamelijk geweld binnen het gezin vast. Daarin zaten 21.825 zaken van geweld tegen de partner. Dat is 76,8%.

Meer over de strijd tegen het partnergeweld vindt u op de expertenpagina van John De Wit.

JDW

Foto Belga

Nu in het nieuws