N-VA wil compensatie voor schrappen echtscheidingstaks

N-VA wil compensatie voor schrappen echtscheidingstaks

N-VA wil compensatie voor schrappen echtscheidingstaks

Print
N-VA is bereid de omstreden "echtscheidingstaks" alsnog te schrappen, maar vraagt dan wel een compensatie om de begroting in evenwicht te kunnen houden. Dat heeft N-VA-fractieleider Kris Van Dijck dinsdagochtend bevestigd op de VRT-radio. Een alternatieve belastingverhoging zien de Vlaams-nationalisten niet zitten.

De Vlaamse regering besloot bij de jongste begrotingscontrole om het verdelingsrecht te verdubbelen van 1 tot 2 procent. Het gaat om een belasting die je betaalt wanneer een onroerend goed verdeeld wordt onder verschillende eigenaars. Vaak is dat bij een echtscheiding, wanneer de verdeling nodig is opdat de ene partner het deel van de andere kan overkopen.

Volgens De Morgen wil sp.a nu toch af van die "miserietaks". N-VA toont zich daartoe bereid, maar roept "diegene die het akkoord nu op de helling zetten" op om de gederfde inkomsten "te compenseren, en liefst niet met een andere verhoging". Van nieuw uitstel van de kindpremie wil fractieleider Van Dijck alvast niet weten. Dan kan net zo goed het derde VRT-net geschrapt worden, klonk het nog.

Sp.a-fractieleider Bart Van Malderen wilde dinsdagochtend niet vooruitlopen op eventuele alternatieve maatregelen. "We moeten sowieso met de coalitiepartners bekijken hoe we een begroting in evenwicht zullen bereiken. Het is niet aangewezen om die bespreking via de radio te voeren", aldus de socialist.

Dat sp.a in eerste instantie de ingreep mee goedkeurde, wijt Van Malderen aan de "tijdsdruk" waarin de regering de begrotingscontrole moest uitvoeren. Bovendien ging het niet louter om een echtscheidingstaks, argumenteerde hij. Het verdeelrecht is ook van tel bij bepaalde erfenissen en de verdeling van vennootschappen, "waar de kritische elementen van een echtscheiding bijvoorbeeld niet spelen". De echtscheidingen uit het verdeelrecht halen, zou dus een optie kunnen zijn. Maar dan wordt het onvermijdelijk complexer, aldus nog Van Malderen.

LDD-fractieleider Lode Vereeck toont zich alvast tevreden met de voornemens om alsnog aan de "cynische een zelfs perverse" belasting te sleutelen. Een afschaffing van de taks zal zijn fractie zeker steunen. LDD had samen met Groen al een amendement in die zin klaar. Bij Groen is men alvast bereid dat amendement in te trekken en een voorstel van sp.a te steunen, indien de socialisten alsnog onvoldoende steun zouden vinden binnen de regering. Maar dan moet het de sp.a wel menens zijn met de schrapping. "Belangrijkste is dat de onrechtvaardige en domme maatregel eruit gaat", aldus fractieleider Filip Watteeuw. Een afschaffing van de kindpremie of de geplande investeringen in enkele missing links op het wegennet zouden voor Groen dan het begrotingsgat kunnen dichtrijden.


Belga


Foto: Kris Van Dijck

Nu in het nieuws