Leren over 'Vissen in de Rupel'

Print
Boom - Ondanks een weertje vol van aprilse grillen, was de derde scheldehappening een succes. In Boom aan 't Steencaycken werd tijd noch moeite gespaard rond 'Vissen in de Rupel'.
Aan de aanlegsteiger aan 't Steencaycken was het de hele dag vrij druk. Er kwamen hier meer dan 500 mensen opdagen, alleen al om de Rupel varend te ontdekken. Aan de veersteiger in Boom aan 't Steencaycken is door Natuurpunt in samenwerking met Regionaal Landschap Rivierenland, Toerisme Rupelstreek/Vaartland en de gemeente Boom een extra inspanning gedaan rond 'vissen in de Rupel'. In het nautisch bezoekerscentrum kregen de toehoorders eerst uitleg over het verdwijnen van de vis en alle waterleven in de Rupel tot het hele proces dat heeft geleid tot de terugkeer van diverse vissoorten.

Zo blijkt dat eind 19de eeuw de Rupel krioelde van de vis maar dat even later de vissers aangaven dat er kentering op komst was. In 1925 was geen vis meer op de Rupel en in 1930 is het Scheldebekken 'klinisch dood' verklaard. Sinds 1980 is er een lichte verbetering na de eerste waterzuiveringsstations. Voor de Rupel was het wachten op de zuiveringsinstallaties van Brussel die sinds 2007 terug 'proper' water in de Zenne en dus de Rupel lozen. Sinds 2010 is er terug spiering op de Rupel.
Deze spiering was eind 19de eeuw zo massaal aanwezig in de Rupel dat de vissers vanuit Rumst deze vis massaal opvisten en gebruikten om het land te bemesten of om de varkens te voeren.

Jan BOEY
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio