Tijd voor een (ver)nieuw(d) lokaal mobiliteitsbeleid

Tijd voor een (ver)nieuw(d) lokaal mobiliteitsbeleid

Tijd voor een (ver)nieuw(d) lokaal mobiliteitsbeleid

Print
Geel -

Vlaamse volksvertegenwoordigers Griet Smaers en Karin Brouwers (CD&V) ondervroegen negenhonderd eigen mandatarissen over het lokaal mobiliteitsbeleid met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van oktober.

Zowat elke gemeente of stad is dezelfde mening toegedaan: leefbare dorps- en stadskernen krijgen het meeste belang toebedeeld.
Mandatarissen zijn bereid na te denken over oplossingen voor de mobiliteit van de toekomst.

Het valt wel op dat het merendeel leefbaarheid zeer belangrijk vindt, maar tegelijk minder te vinden is voor een verlaging van de maximumsnelheid op alle wegen van 90 km/u naar 70 km/u. Verder blijken zij geen voorstander te zijn van nachtelijke leveringen door vrachtwagens aan handelaars in het centrum. De mandatarissen zien geen heil in het aanbieden van gratis parkings voor groene (elektrisch, aardgas, hybride en waterstof aangedreven) wagens. Wel willen zij gemeentepersoneel laten telewerken, randparkings met pendeldiensten voorzien en het gratis gebruik van de Lijn herbekijken.

Begin februari keurde het Vlaams parlement het nieuwe mobiliteitsdecreet goed. Dit decreet versterkt de samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de steden en gemeenten. Op die manier kan een lokale overheid zeer zelfstandig zijn mobiliteitsbeleid uittekenen, menen Brouwers en Smaers. We bevinden ons op een sleutelmoment voor het toekomstig mobiliteitsbeleid.

Marc Leyse
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio