Operatie Kelk: Cassatie verbreekt laatste arrest deels

Operatie Kelk: Cassatie verbreekt laatste arrest deels

Operatie Kelk: Cassatie verbreekt laatste arrest deels

Print
Het laatste arrest dat de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) heeft uitgesproken over de huiszoekingen op 24 juni 2010 in het aartsbisschoppelijk paleis en in de kantoren en de privéwoning van kardinaal Danneels, is nu ook verbroken. De verbreking geldt wel slechts voor een deel van het arrest. De zaak moet nu opnieuw voor de Brusselse KI komen, maar die zal wel uit andere raadsheren moeten bestaan.

De huiszoekingen van 24 juni 2010 kaderden in Operatie Kelk, het gerechtelijk onderzoek dat de Brusselse onderzoeksrechter Wim De Troy (foto) voerde naar seksueel misbruik van kinderen en een mogelijke doofpotoperatie daarrond binnen de katholieke Kerk. Drie verschillend samengestelde KI's beslisten achtereenvolgens dat die huiszoekingen nietig waren, vervolgens dat ze perfect wettelijk waren en ten slotte dat ze toch nietig waren.

In die laatste beslissing, van 29 november 2011, beval de KI dat de stukken die bij de huiszoekingen in beslag waren genomen, uit het onderzoeksdossier verwijderd moesten worden. Dat arrest is nu gedeeltelijk verbroken, zo meldt de griffie van Cassatie. Door het late uur waarop het arrest viel, kon de griffie niet meer meedelen welk onderdeel precies verbroken is.

Het parket-generaal bij Cassatie voerde dinsdagvoormiddag aan dat de KI op correcte wijze geoordeeld had over de nietigheid van de huiszoeking, maar onvoldoende gemotiveerd had waarom de stukken uit het dossier moesten. Of het hof ook de vordering van het parket-generaal gevolgd heeft, is dus niet duidelijk.

MEEST RECENT