Weer heibel rond Operatie Kelk

Weer heibel rond Operatie Kelk

Weer heibel rond Operatie Kelk

Print
Het laatste arrest dat de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) heeft uitgesproken over de huiszoekingen in het aartsbisschoppelijk paleis en bij kardinaal Danneels, in Mechelen dreigt ook verbroken te worden. Operatie Kelk dreigt zo weer te verzanden in een juridisch welles-nietesspelletje.

Niet alleen het parket-generaal bij het hof van cassatie maar ook de burgerlijke partijen in Operatie Kelk vragen dat het laatste arrest van de Brusselse kamer van inbeschuldigingstelling (KI) over de zaak zou verbroken worden. De KI besliste dat de huiszoekingen nietig waren en dat de stukken die daar in beslag genomen werden, uit het dossier moesten verwijderd worden. De burgerlijke partijen zijn het daar niet mee eens.

Doofpotoperatie

De huiszoekingen van 24 juni 2010 kaderden in Operatie Kelk, het gerechtelijk onderzoek dat de Brusselse onderzoeksrechter Wim De Troy voerde naar seksueel misbruik van kinderen en een mogelijke doofpotoperatie daarrond binnen de katholieke kerk. Drie verschillend samengestelde KI's beslisten achtereenvolgens dat die huiszoekingen nietig waren, vervolgens dat ze perfect wettelijk waren en tenslotte dat ze toch nietig waren.

Bij die laatste beslissing, van 29 november 2011, beval de KI dat de stukken die bij de huiszoekingen in beslag waren genomen, uit het onderzoeksdossier verwijderd moesten worden. Het parket-generaal heeft geen probleem met het oordeel over de nietigheid van de huiszoekingen maar vindt dat de beslissing om de stukken uit het dossier te halen, onvoldoende gemotiveerd is. De burgerlijke partijen vragen dat de nieuwe KI zich ook opnieuw zou buigen over regelmatigheid van de huiszoekingen zelf.

De advocaat van het aartsbisdom en van kardinaal Danneels, meester Keuleneer, is dan weer van oordeel dat er aan het arrest van de KI niets schort.

Foto: PN

Nu in het nieuws