Actiegroepen strijden voort tegen bouw gevangenis

Actiegroepen strijden voort tegen bouw gevangenis

Actiegroepen strijden voort tegen bouw gevangenis

Print
Beveren-Waas - De actiegroepen stRatengeneraal en ABLLO Linkeroever zetten hun juridische strijd tegen de bouw van de gevangenis in Beveren voort. Ook Ademloos steunt hen.

Nadat de rechtbank van Dendermonde een klacht tegen de milieuvergunning had afgewezen, gaan stRAten-generaal en ABLLO Linkeroever deze week in beroep bij de rechtbank in Gent. Ademloos ondersteunt die klacht. De actiecomités blijven erop aandringen dat de geplande gevangenis 48 meter verderop op hetzelfde terrein wordt gebouwd. Op die manier zal de gevangenis de Meccano-verbinding niet bij voorbaat onmogelijk maken.

Ademloos-voorzitter Wim Van Hees (foto) zei ook nog dat er meerdere inbreuken zijn op de milieueffectenrapportering (MER) die Europa oplegt.

“Zo komt de gevangenis in een zone waar volgens het milieueffectenrapport van destijds enkel kleine industriële activiteit is gepland, terwijl er straks driehonderd mensen dag en nacht verblijven. Daarvoor is geen MER-studie gebeurd.”

Lening in gevaar

De actiegroepen kwamen ook nog terug op de Europese opmerkingen over de MER tijdens een onderhoud dat zij hadden met het DG Milieu.

Daardoor zou een lening van 700 miljoen euro voor de Oosterweelverbinding op de helling kunnen komen te staan. Wim Van Hees hekelde verder nog de volgens hem “roekeloze en tergende” manier waarop de regering omgaat met het dossier en kondigde aan dat de actiegroepen een brief schrijven aan ministerpresident Kris Peeters, de Vlaamse en federale regering, Europa en de koning om dat aan te klagen.

Kapblok

“Om het Meccanoplan vroegtijdig te kunnen elimineren, wil de Vlaamse regering desnoods de eigen Oosterweelverbinding op het kapblok leggen. Het is een vorm van zelfdestructieve politiek die niet langer rationeel te verklaren valt. Uit stomme koppigheid gijzelt de Vlaamse regering een hele regio, enkel om het eigen politieke gelijk te halen, op welke manier en tegen welke kost dan ook”, zegt Manu Claeys van stRatengeneraal.

PVDP, B

Foto: JVDP

MEER NIEUWS UIT HET WAASLAND

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio