Sp.a wil mediamisdrijven voor assisen

De sp.a wil dat alle mediamisdrijven - op racisme na - voor assisen komen. Dat staat in een wetsvoorstel van kamerlid Dirk Van der Maelen dat de grondwet wil herzien. Gevolg hiervan is dat alle criminele feiten op het internet de facto vrijuit gaan, bijvoorbeeld die van Sharia4Belgium.

jdewit

Artikel 25 van de Grondwet verbiedt iedere voorafgaande censuur in de pers. Artikel 150 van de Grondwet leert dat "drukpersmisdrijven" voor het hof van assisen moeten komen, behalve als het over racisme gaat. Het Hof van Cassatie heeft de term "drukpersmisdrijven" altijd zo eng mogelijk proberen te interpreteren. Cassatie wilde de drukpersmisdrijven beperken tot strafbare meninguitingen in kranten en tijdschriften. Daardoor vielen radio en televisie niet onder het censuurverbod en konden misdrijven in de audiovisuele media ook niet voor assisen komen.

Van der Maelen wil nu dat niet alleen alle drukpersmisdrijven, maar ook alle "mediamisdrijven" voor assisen komen. Daardoor blijven ze in de praktijk straffeloos. Dit zal ook gelden voor aanzetten tot haat en laster op het internet, want ook dat is een medium. Gevolg van dit voorstel is dat alle misdrijven waarvoor Sharia4Belgium-leider Fouad Belkacem momenteel wordt vervolgd, naar de volksjury zouden moeten. En dat kan niet meer, want als deze misdrijven worden gedefinieerd als een "drukpers- of mediamisdrijf" zijn ze al verjaard.

Homo- en moslimhaat

Merkwaardig genoeg verandert het voorstel van de sp.a niets aan de discriminatie van andere groepen. Aanzetten tot haat tegen vreemdelingen kan - zoals nu - nog altijd naar de correctionele rechtbank. Dat is al zo sinds 1999 en het voorstel-Van der Maelen verandert daaraan niets. Maar aanzetten tot haat tegen homo's, vrouwen of moslims moet nog altijd naar assisen. Daardoor is die hatespeech feitelijk straffeloos. Het sp.a -voorstel verandert niets aan de discriminerende behandeling van die groepen.

Persvrijheid

In een reactie zegt Dirk Van der Maelen: "Dit voorstel is bedoeld om de persvrijheid te beschermen, niet om er voor te zorgen dat Sharia4Belgium ongestraft blijft. Want dat laatste wil ik zeker niet." De volksvertegenwoordiger beklemtoont voorts dat het voorstel nog moet besproken worden en mogelijk kan worden geamendeerd.

JDW

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER