Rondje Provincie: hulpmiddelen voor doven in musea

Rondje Provincie: hulpmiddelen voor doven in musea

Rondje Provincie: hulpmiddelen voor doven in musea

Print
Het Centrum voor Toegankelijkheid van de provincie Antwerpen (CTPA) wil een museumbezoek voor doven en slechthorenden even aangenaam en leerrijk maken als voor andere bezoekers. Daarom werkte het in samenwerking met de provinciale musea een speciaal aanbod uit.

"Slechthorenden kunnen voortaan in de provinciale musea een hoorhulpmiddel reserveren, waardoor het ook voor hen interessant wordt om een rondleiding te volgen", legt Karlien Smets van het CTPA uit. "Probleem is dat zij tijdens een museumbezoek de gids amper verstaan. Als ze moeten liplezen, is het niet evident om ook de tentoonstelling te bekijken. Vroeger werd er veel meer informatie uitgeschreven in musea, maar de evolutie gaat steeds meer naar audiogidsen of gegidste rondleidingen. Met het hoorhulpmiddel kunnen ook slechthorenden perfect verstaan wat de gids vertelt. De gids krijgt een micro met een zender en de slechthorenden op hun beurt een ontvanger. De micro stuurt de woorden van de gids naar de hoorapparaten of hoofdtelefoons van de slechthorenden. Het omgevingslawaai klinkt dan weer zachter."

Voor doven is het mogelijk een rondleiding in Vlaamse Gebarentaal te volgen. "In heel wat musea kunnen bezoekers een audiogids beluisteren of een rondleiding in een andere taal dan het Nederlands volgen, maar niet in Vlaamse Gebarentaal", zegt Christel Van den Maegdenbergh. Zij is zelf doof en is gids in Vlaamse gebarentaal. "Door dit nu wel aan te bieden, kunnen ook dove bezoekers genieten van een brokje cultuur. Het is niet meer dan vanzelfsprekend en ook drempelverlagend voor doven, die anders nooit een voet in een museum zetten", vindt Christel.

"Door het aanbieden van Vlaamse Gebarentaal krijgen doven het gevoel er echt bij te horen en te participeren. Ze worden zo ook erkend als een taalkundige minderheid met hun eigen cultuur, identiteit en gemeenschap ." Christel verzorgde onlangs rondleidingen voor doven in het Modemuseum en in het Diamantmuseum. "De reacties waren zeer positief", zegt zij. "Heel wat bezoekers vertelden me dat ze wat hadden opgestoken van de uitleg en voortaan anders naar mode gaan kijken."

Dit project loopt in de vier provinciale musea Diamant-, Foto-, Mode-, Zilvermuseum en na de paasvakantie ook in het Suske en Wiske-Kindermuseum.

Info over het project voor toegankelijkheid: klik hier, 03.240.61.90 of ctpa@welzijn.provant.be

Volgende musea doen mee:

Diamantmuseum

Fotomuseum

Modemuseum

Zilvermuseum

Suske&Wiske-museum

Het Modemuseum Foto Sven Dillen

MEEST RECENT