Stad krijgt er 1.700 bomen bij

De stad Antwerpen is woensdag begonnen met het aanplanten van veertig lindebomen op de groenstroken tussen de woonblokken aan de Groenendaallaan in de wijk Luchtbal in Antwerpen. Sinds 2009 telt de stad het aantal bomen dat wordt geplant en gerooid.

jatimmermans

De stamomtrek van de nieuwe bomen in Luchtbal zijn tussen de 20 en de 25 centimeter. "Bij nieuwe aanplantingen kiezen we steeds meer voor een grotere boommaat", zegt Guy Lauwers (sp.a), schepen van Stads- en Buurtonderhoud. De schepen is zich bewust dat het vellen van bomen niet de meest populaire maatregel is. "In 2009 zijn we daarom met een bomenteller gestart", zegt Lauwers.

"Voordien werd in de stad nooit bijgehouden hoeveel bomen er werden geplant en hoeveel er werden gerooid. Zo weten we nu dat er in 2010 829 bomen werden gerooid, meestal omdat ze oud of ziek waren, omgewaaid waren door een storm of de veiligheid in het gedrang brachten."

"Datzelfde jaar werden er 1644 nieuwe bomen geplant. De bomenteller had dus een positieve balans van 815 bomen. Het afgelopen jaar is dat saldo zelfs verdubbeld en zitten we met een positieve balans van liefst 1700 nieuwe bomen. In het bomenbeleidsplan stellen we dat elke boom die om eender welke reden gerooid wordt, moet worden vervangen, op dezelfde plaats of in de omgeving."

In Antwerpen staan 105.000 bomen op straten en pleinen. De bomen in parken en natuurgebieden zijn daar niet bijgeteld.

SVW

Foto: Tussen de woonblokken van Luchtbal komen veertig lindebomen

Foto Dirk Kerstens

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER