Ondertunneling van Ring pas tegen 2017

Print

Ondertunneling van Ring pas tegen 2017

Turnhout - De ondertunneling van de Ring ter hoogte van het Stadspark komt er tegen 2017. Wat er met de parking Stadspark gaat gebeuren op lange termijn is nog niet duidelijk.
De stad is al jaren samen met de Vlaamse Overheid bezig om plannen te maken voor de ondertunneling van de Ring ter hoogte van het Stadspark. De kruispunten met de Steenweg op Zevendonk, Rubensstraat en Steenweg op Tielen behoren immers tot de 200 zwarte punten in Vlaanderen. Met de tunnel zouden de drie zwarte punten weggewerkt worden. De plannen zijn volop in voorbereiding. 2017 lijkt nu de meest realistische datum. Het parkeergebouw van het Sint-Elisabethziekenhuis dat nu gebouwd wordt, zal vermoedelijk in 2013 al wel aangesloten worden op de Ring.

De tunnel die er komt zal een half open tunnel zijn. Ter hoogte van het Stadspark komt er een groene dijk van ongeveer vier meter hoog waaronder de tunnel doorloopt. De tunnel begint aan het kruispunt Steenweg op Tielen en komt weer boven na het kruispunt Steenweg op Zevendonk. Momenteel is er een studie opgestart rond de milieueffecten. Er volgt ook nog een studie naar de effecten op vlak van mobiliteit voor de omliggende straten. Ook de inrichting van de groene dijk boven de tunnel wordt nog nader bekeken. Die studies zouden tegen het eind van 2012 afgerond zijn.

Aanvankelijk had de stad de bedoeling om ook de parking Stadspark meteen een andere invulling te geven. Het eerste idee was om er enkele hoogbouwen neer te poten van vijftig meter hoog. Dat stootte op verzet van de buurt. Daarop is er donderdagavond een eerste vergadering geweest om te horen wat de buurt dan wel wenst. Daaruit bleek dat zij er vooral voor ijveren om de parking te behouden, desnoods met iets meer groen en eventuele andere randfuncties. De verdere invulling van het plein zal later nog in workshops besproken worden. Volgens het stadsbestuur zal er fundamenteel niets wijzigen aan het plan voor 2022.

Foto's: een maquette van hoe de tunnel er zou kunnen uitzien

Toon Verheijen
Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio