Ondernemers vragen beter parkeerbeleid

Ondernemers vragen beter parkeerbeleid

Ondernemers vragen beter parkeerbeleid

Print
Berlaar - Zelfstandige Ondernemers Berlaar (ZOB) heeft haar prioriteitenlijstje voor de volgende legislatuur klaar. De parkeerproblematiek in de dorpskern is de grootste bekommernis.
"We verwachten dat het gemeentebestuur een echt beleid rond bereikbaarheid begint te voeren, eerder dan individuele wensen van burgers in te willigen wanneer ze met klachten komen. De wildgroei aan verkeersborden en verschillende parkeerzones moet stoppen: het parkeerbeleid moet gestructureerd en vereenvoudigd worden. Foutparkeerders moeten beboet worden, iets wat momenteel niet gebeurt", zegt voorzitter Willy Beullens.

Naast dit parkeerdossier legt ZOB nog een aantal extra accenten wat betreft bereikbaarheid. "We vinden dat de gemeente Berlaar haar bereikbaarheid momenteel optimaal moet uitspelen als een troef. Berlaar kan hoe langer hoe meer uitgroeien tot een alternatief voor Lier, waar mobiliteitsproblemen steeds meer klanten wegjagen. Berlaar mag zeker nooit deze toer opgaan en moet proactief blijven inzetten op vlotte bereikbaarheid en voldoende parking voor kortparkeerders in het centrum", stelt bestuurslid Koen Luyten.

"Bij de heraanleg van de stationsomgeving stellen we vast dat de plaatsen voor kortparkeerders stelselmatig worden weggenomen, vooral in de richting van Koningshooikt. Voor de lokale handelaars zijn deze plaatsen echter van levensbelang. We vragen dan ook dat er voldoende van dergelijke parkeerplaatsen vlakbij de handelaars gevrijwaard worden. Eén kant van de straat kan je bijvoorbeeld voor kortparkeerders reserveren", suggereert Willy Beullens.

Chris VAN ROMPAEY
MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio