Varkens

Print
Hoogstraten - Het varkensbedrijf De Maaien bvba aan de Oude Tramweg in Meer wil op termijn de capaciteit van 2900 vleesvarkens opdrijven tot 5980 varkens. Voor de uitbreiding wordt er een nieuwe stal gebouwd met een speciaal chemisch luchtwassysteem. Er zal ook zwavelzuur en mest opgeslagen worden. Daarvoor moet eerst een milieueffectenrapport opgesteld worden. VTT
Meer nieuws uit de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio