Mechelen Klimaatstad tegen Uplace

De vzw Mechelen Klimaatstad en de Mechelse Milieuraad hebben minister van Leefmilieu en Natuur Joke Schauvliege in een brief gevraagd om de milieuvergunning voor het mega-shopping en wooncomplex Uplace in Machelen te weigeren.

drombouts

De voorzitster van Mechelen Klimaatstad, Liesbet De Keersmaecker, nam het initiatief om samen met haar vereniging de minister er nogmaals aan te herinneren dat de geplande 'belevenisruimte' allesbehalve duurzaam en dus niet wenselijk is. Niet voor het leefmilieu, niet voor de mobiliteit, niet voor de binnenstedelijke handel.

Mechelen Klimaatstad reageert omdat het de stedelijke ambities van Mechelen en Vilvoorde als op elkaar gelijkend aanvoelt en omdat het een andere, meer duurzame invulling ziet voor het verlaten industrieterrein: een duurzaam industrieel project in combinatie met ecologisch wonen en de ontwikkeling van een groenpool of stadsrandbos met ruimte voor recreatie en natuur met biodiversiteitswaarde. Zo'n project zou het dichtbevolkte, verzegelde en grauwe gebied van de kanaalzone van Machelen meer deugd doen.

De Keersmaecker wijst tevens op de kwalijke gevolgen en risico's van het megalomane bouwproject Uplace: leegstand, 25.000 extra voertuigbewegingen per dag, een niet te overziene verkeercongestie, files, ongewenst sluipverkeer en een verslechtering van de luchtkwaliteit in Machelen/Vilvoorde en ver daarbuiten.

MEER OVER Machelen

Aangeboden door onze partners

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Jobs in de regio