Dagprijs nieuw Woonzorgcentrum fors duurder

Het OCMW wil de dagprijs van het nieuwe woonzorgcentrum optrekken naar 52 euro.

Toon Verheijen

De bouwwerken van het nieuwe woonzorgcentrum zitten op schema. Het is een uniek gebouw met op het eerste zicht vier woonblokken, zes verdiepingen hoog, met in totaal 154 kamers, inclusief een centrum voor kortverblijf. Aan het zicht onttrokken vinden we onderaan de burelen en vergaderzalen voor het personeel, een dagopvangcentrum voor 10 personen en een lokaal dienstencentrum met een zeer ruim restaurant/cafetaria. Er zijn ook twee kamers voor nachtopvang.

De bouw bevindt zich in de eindfase: de oplevering is voorzien voor eind maart of begin april. De verhuis naar het nieuwe woonzorgcentrum is voor eind mei gepland. Vermits er in het nieuwe woonzorgcentrum 31 kamers meer zijn dan in het oude kunnen er vanaf juni nieuwkomers opgenomen worden. Ook rondom het gebouw wordt er hard gewerkt om de omgeving van het nodige groen te voorzien en het geheel voor de zwakke weggebruiker veilig en vlot toegankelijk te maken. Heel de campus wordt als zone 30 ingericht en zal met de wagen vlot bereikbaar zijn.

Nu de eindfase in zicht is en men ook een duidelijker beeld heeft van de kostprijs van het geheel, heeft het OCMW een dossier opgemaakt waarin de dagprijs is becijferd voor de bewoners, die bij de ingebruikname van de nieuwbouw van kracht wordt. Het nieuwe bedrag is vastgesteld op 52€ per dag en per bewoner. Dit is een flinke prijsverhoging ten opzichte van nu. Vandaag ligt de dagprijs, in functie van de grootte van de kamer, tussen 38€ en 44€. De OCMW-raad verleende op 28 februari goedkeuring om dit prijsverhogingsdossier in te dienen bij het Ministerie van Economische Zaken. Prijsverhogingen worden maar van kracht na hun goedkeuring.

Foto Marco Denis van Flightcam uit Meer

Toon Verheijen

Meer nieuws uit de Kempen

DOEN! in de Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio