Tweede spoorontsluiting

Voor het milieueffectenrapport van de tweede spoorontsluiting voor de haven van Antwerpen vindt er van 1 tot 30 maart een openbare kennisgeving plaats. In deze periode kunt u het dossier inkijken en reacties bezorgen aan de Vlaamse overheid. De Vlaamse overheid stelt op basis van de binnengekomen reacties richtlijnen op voor de opmaak van het plan-MER. Op basis daarvan kan dan het definitieve milieueffectenrapport worden opgesteld. Het dossier kunt u raadplegen op het gemeentehuis, elke werkdag tussen 9 en 12u en op maandagavond tussen 18 en 20u. Opmerkingen kunt u bezorgen aan de Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, Natuur en Energie. LVG

Van Erp Annelies

www.mervlaanderen.be

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio