Bewoners protesteren tegen bouw van sociale appartementen

Een nieuwe aanvraag voor de bouw van sociale woningen in de Sander de Vosstraat in Koningshooikt stuit opnieuw op protest uit de buurt.

Van Rompaey Chris

De Lierse Maatschappij voor de Huisvesting (LMH) wil op het domein Withof aan de Sander de Vosstraat sociale appartementen bouwen. Daartoe vroeg de LMH in maart 2011 een stedenbouwkundige vergunning. Het project bestond uit 31 sociale woningen, in twee gebouwen ondergebracht. Een voetgangersbruggetje zou het gebied via de achtergelegen Haverlaan ontsluiten.

Langzaam maar zeker rees er protest uit de buurt. Na het openbare onderzoek probeerde de LMH via een inderhaast bijeengeroepen infovergadering de buurtbewoners voor haar project te winnen. Tevergeefs, zo bleek later, want het ondertussen gevormde buurtcomité verzamelde op korte tijd 530 handtekeningen van 372 gezinnen.

Op het moment dat het buurtcomité de petitie aan de burgemeester overhandigde, had de LMH haar bouwaanvraag alweer ingetrokken. "Maar begin deze maand vernamen de aanpalende buren dat de LMH een nieuwe bouwaanvraag heeft ingediend, dit keer voor 31 sociale woningen. Tot onze grote verbazing is ook de brug naar de Haverlaan opnieuw in de aanvraag opgenomen. De LMH had nochtans beloofd die brug te laten vallen", zegt Jurgen Wouters van het buurtcomité. Het buurtcomité roept de bewoners op een bezwaarschrift tegen de bouwaanvraag in te dienen. Dat moet uiterlijk op 1 maart bij de stad toekomen.

Directeur Marc Vanden Eynde van de LMH reageert. " Wat de brug betreft: als we het dossier zonder brug indienen, krijgen we geen bouwvergunning.

Stedenbouw eist namelijk dat het gebied via de Haverlaan ontsloten moet worden. Maar we zullen de brug uiteindelijk niet kunnen bouwen, omdat we daarvoor een privéperceel nodig hebben dat de eigenaar niet wil verkopen."

Tot slot nog een grote nieuwigheid in het verhaal: de LMH heeft beslist dat 24 van de 31 woningen gereserveerd zullen worden voor senioren en zorgbehoevenden uit Koningshooikt.

Info: www.koningshooikt.net

Chris VAN ROMPAEY

Foto HVGMeer nieuws uit regio Mechelen

DOEN! in Mechelen

Mobiliteit in Mechelen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio