Ook Turtelboom wil naamwetgeving wijzigen

Ook minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) wil de naamwetgeving veranderen. Dat zei ze in de Kamercommissie Justitie aan Sabien Lahaye-Battheu (Open Vld, foto).

In 2010 vroegen 767 Belgen om hun familienaam te veranderen, 826 wilden hun voornaam wijzigen en 217 allebei. Het aantal aanvragen (1.810) lag ongeveer 8% hoger dan in 2009. De procedure om van familienaam te veranderen kan tot 18 maanden duren, een voornaamsverandering duurt maar 6 maanden.

Door de wet van 23 augustus 1794 krijgt een kind automatisch de naam van zijn vader. Bij de voorstelling van haar beleidsnota zei minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH) dat zij de naamwetgeving wil wijzigen, zodat ook de vrouw het recht zou krijgen om in bepaalde gevallen haar familienaam door te geven. Turtelboom zegt nu dat zij dit ook wil, maar ze weet nog niet via welk systeem.

Geen discriminatie

De minister geeft toe dat de huidige regels, waarbij het kind de familienaam van de vader krijgt, niet "formeel discriminerend zijn". Op 6 november 2002 besoot het Arbitragehof immers in een zaak tegen de bekende Antwerpse advocaat Bruno Schoenaerts, dat de huidige naamwetgeving niet discrimineert.

Turtelboom: "Maar verschillende internationale aanbevelingen willen dat ook de moeder haar naam kan doorgeven en België is het een van de laatste Europese landen met een patriarchaal systeem."

De minister zegt dat ze beide ouders gelijke kansen wil geven om hun naam door te geven, maar dat alle tot nu toe ingediende voorstellen hun voor- en nadelen hebben. Ze werkt zelf aan een eigen ontwerp.

De minister gaf nog mee dat momenteel 4 Vlaamse ambtenaren de Vlaamse verzoeken afhandelen en vijf Franstalige ambtenaren de Franstalige.

Meer over de huidige wetsvoorstellen om de naamwet te veranderen en de kritiek daarop, leest U hier.

JDW Foto Belga

Nu in het nieuws