Regering Di Rupo krijgt voorlopig voordeel van de twijfel

Di Rupo I is nu een goede twee maanden aan de slag en veroorzaakte al heel wat commotie. Toch krijgt ze nog steeds het voordeel van de twijfel van de Belgische bevolking.

saverlinden

Het instellen van een Federale regering had heel wat voeten in de aarde. Onze politici deden er bijna twee jaar over om een akkoord te sluiten dat de vorming van een regering mogelijk maakte.

In december vorig jaar was het dan eindelijk zo ver, Di Rupo I was een feit. De RTBF en La Libre Belgique lieten een enquête afnemen onder de Belgische bevolking om na te gaan hoe de Belgen staan tegenover de prestaties van de regering tot hiertoe.

Vlaanderen positiever

Een kwart van de Belgen vindt, volgens die enquête, dat de regering, in haar eerste twee maanden, goed werk heeft verricht. Eveneens een kwart is van mening dat de regering het net niet goed gedaan heeft. 23 procent van de ondervraagden blijft neutraal en vindt de prestaties niet goed of niet slecht. Andere respondenten vinden twee maanden te weinig om een oordeel te vellen. 23 procent stelt dan ook dat het te vroeg is om de regering als goed of slecht te bestempelen.

De perceptie loopt in de drie gewesten min of meer gelijk. In Vlaanderen wordt de regering toch iets beter beoordeeld dan in Wallonië.

Foto Dirk Waem

MEER OVER La Libre Belgique

Nu in het nieuws