Het proces tegen Sharia4Belgium

10 FEBRUARI 2012 - Vanmorgen viel het doek over het eerste deel van het proces tegen de islamistische organisatie Sharia4Belgium. Fouad Belkacem, de woordvoerder van Sharia4Belgium, kreeg vandaag twee jaar cel en 550 euro voor aanzetten tot haat tegen niet-moslims. Dat is de maximale celstraf, maar niet de maximale boete. Belkacem werd echter niet onmiddellijk aangehouden. Zijn medestander Anjem Choudary kreeg 1 jaar cel en zijn onmiddellijke aanhouding werd wel bevolen. Het proces in acht punten.

John De Wit

1. TEGEN WIE EN WAAROVER?

Het proces werd gevoerd tegen twee personen.

1. Fouad Belkacem is 29, geboren in Rumst en woont in Boom. Hij is officieel autohandelaar. Hij moest zich verantwoorden voor twee misdrijven:

* aanzetten tot haat, discriminatie en geweld tegen niet-moslims en tegen Vlaams Parlementslid Filip Dewinter (VB);

* voor belaging van ex-VB-voorzitter Frank Vanhecke.

Belkacem, die zich ook Abu Imran laat noemen, is de woordvoerder van Sharia4Belgium. Deze organisatie van Antwerpse jongeren werd opgericht op 3 maart 2010. De datum is symbolisch omdat op 3 maart 1924 het Ottomaanse Rijk is gevallen en in dat Rijk heeft de sharia, de islamitische rechtspraak, eeuwenlang rust gebracht, aldus de organisatie. Ze plaatst de sharia boven de Belgische wet, verwerpt de democratie en roept op tot de Heilige Oorlog, de jihad.

2. Anjem Choudary (44) is een Britse moslimextremist zonder beroep die de vereniging Islam4UK heeft opgericht. Die werd op grond van de terreurwet verboden op 14 januari 2010. Hij zegde toen dat hij naar België zou trekken om er een tak van zijn organisatie op te richten en wordt beschouwd als de medeoprichter van Sharia4Belgium. Hij wordt "alleen maar" vervolgd voor aanzetten tot haat en geweld tegen niet-moslims.

2. BELAGING

Belkacem staat terecht voor belaging van Frank Vanhecke, de voormalige voorzitter van Vlaams Belang en de echtgenoot van wijlen Marie-Rose Morel.

2.1. FEITEN

Belkacem plaatste amper een dag na de dood van Marie-Rose Morel een filmpje op het internet waarin hij Morel's kanker duidde als "een straf van Allah, omdat ze lid is van een partij die tegen de islam is". Belkacem verheugde er zich over dat Morel goed geleden had. Volgens Belkacem mogen Filip Dewinter, Bart Dewever en Geert Wilders zich aan hetzelfde lot verwachten.

2.2. WAT IS BELAGING?

Is dit nu belaging? Ja, zo vonden parket en rechtbank.

== Belaging is strafbaar met twee jaar cel en 1.650 euro. Belaging heb je als iemand een persoon lastigvalt en zijn rust ernstig verstoort. De dader moet een welbepaalde persoon viseren en hij moet weten dat hij de rust van die persoon verstoort. Het is niet nodig dat de dader zijn slachtoffer doelbewust wil schaden. De gedragingen van de stalker moeten op zich echter geen misdrijf zijn: het kan gaan om herhaaldelijk bloemen sturen, herhaaldelijk rondhangen in iemands buurt, voortdurend opbellen, ongewenste liefdesbrieven sturen. Belaging is een klachtmisdrijf. Zonder klacht dus geen vervolging.

== Is belaging nu van toepassing in deze zaak? Het parket meende alvast van wel en de rechtbank volgt die visie. Er is een klacht van Frank Vanhecke. Volgens het vonnis scheppen de teksten in het filmpje "een ernstig onbehagen bij elke rechtgeaarde toehoorder. Het is duidelijk dat Belkacem de rust van de nabestaanden, vrienden en sympathisanten van Marie-Rose Morel ernstig heeft verstoord. De brutale verwensingen hebben een religieuze reden, Belkacem wilde ongetwijfeld de gelijkgezinden van Morel treffen. Het feit dat de boodschap onmiddellijk na het overlijden op het net werd gezet, bewijst dat hij de nabestaanden rechtstreeks wilde storen bij het verwerken van hun verdriet." Bewezen dus.

== Maar kan iemand veroordeeld worden voor belaging op basis van één feit? Veronderstelt stalking niet noodzakelijk meerdere feiten?

Cassatie vond dat laatste op 21 februari 2007, maar het Antwerps parket én de Antwerpse rechtbank volgen die visie niet. Reden: in de voorbereidende werken van de wet op de belaging, werd gezegd dat dit misdrijf wel degelijk uit één feit kan bestaan. Sterker: aanvankelijk stond de term "herhaaldelijk" (de rust verstoren) in de definitie van het misdrijf belaging, maar het werd tijdens de bespreking ervan in de Kamer geschrapt. En verder: in twee arresten (van 10 mei 2006 en 14 juni 2006) zag het Grondwettelijk Hof geen graten in de schrapping van die term. En tenslotte: door het filmpje op het internet te plaatsen kon het herhaaldelijk worden bekeken door iedereen die het wilde. Afwachten maar hoe de rechtspraak daarover zal evolueren.

== Als men in beroep zou oordelen dat er geen belaging is omdat het om een eenmalig feit gaat, dan zakt de maximumstraf ineens tot 1 jaar cel.

3. AANZETTEN TOT HAAT

En dan is er aanzetten tot haat jegens niet-moslims, waarvoor zowel Choudary als Belkacem terecht stonden.

3.1. FEITEN

3.1.1. Belkacem

In meerdere videofilmpjes verwierp Belkacem de democratie ("de Werkelijke Essentie van Ketterij, Polytheïsme en Dwaling") en riep hij op tot de Heilige Oorlog om de westerlingen te bekeren. Hij zette ook de moslims zelf aan om aan te sluiten bij terreurgroepen die met geweld het kalifaat willen vestigen. In een filmpje vroeg hij in camouflagebroek en met geweerschoten op de achtergrond aan Allah dat de moslims naar de poort van Brussel te laten oprukken om minister van Defensie Pieter De Crem een lesje te leren. Hij hoopte ook dat diens rug zou breken.

Belkacem hekelde moslimjongeren "die zich solidair verklaren met Afghanistan, maar na vijf jaar nog altijd hier ijsjes zitten te eten, in jeans rondlopen en hun baard niet afscheren in plaats van er echt voor te gaan".

3.1.2. Choudary

Choudary had op 22 mei 2010 in het Borgerhoutse jeugdhuis "De Shelter", dat uitgerekend tot doel heeft om culturen dichter bij elkaar te brengen, allerlei hatelijke uitlatingen gespuid op een persconferentie. Die was georganiseerd naar aanleiding van een verboden betoging in Brussel tegen het boerkaverbod. Choudary, die net als Samuel Huntington meent dat de westerse beschaving met die van de islam moet botsen (Zie: hier, nvdr), verklaarde daar onder meer: "Als jullie (westerlingen) aan onze vrouwen zitten (door de boerka te verbieden), dan hebben wij geen andere keuze dan ons hiertegen te verdedigen. Allah rechtvaardigt elke vorm van verdediging. Wij zijn geen christenen, wij bieden niet onze andere kaak aan als iemand ons slaat. Wij gaan de confrontatie aan. België is gewaarschuwd. Onze eer is meer waard dan ons leven". Later stelde hij: "Jullie (westerlingen) zijn nog vuiler dan dieren. Die drinken tenminste geen alcohol om het daarna uit te braken"

.

3.2. WAT IS AANZETTEN TOT HAAT?

* Aanzetten tot haat op basis van iemands geloof is een misdrijf uit de antidiscriminatiewet. Het wordt gestraft met één jaar cel en 5.500 euro boete (momenteel: 6.000 euro). De definitie van het misdrijf is niet altijd even duidelijk.

Het misdrijf veronderstelt dat je in het openbaar aanzet tot haat, maar een filmpje op het internet of een persconferentie is natuurlijk wel openbaar.

Aansporen betekent dat je moet oproepen om iets te doen, maar het moet niet om een concrete oproep gaan of een concreet persoon gaan. Louter oproepen tot een hatelijke houding, volstaat echter volgens de rechtspraak van het Grondwettelijk Hof niet. Het misdrijf wordt vooral afgeleid uit de herhaaldelijke hardnekkigheid waarmee de oproepen tot haat worden geuit.

Volgens het Grondwettelijk Hof moet er ook een bijzonder opzet zijn: er moet een bijzondere wil zijn om aan te zetten tot haat. De dader moet zich er zich dus van bewust zijn dat hij aanzet tot haat.

Het is belangrijk om op te merken dat het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie grondig van mening verschillen over de definitie van dit misdrijf. Het Hof van Cassatie wil de vrijheid van meningsuiting veel verder inperken dan het Grondwettelijk Hof. Het CGKR is geneigd om vooral het Hof van Cassatie te volgen. Een studie van Jogchum Vrielink toonde aan dat de (vergelijkbare) antiracismewet nogal eens ongrondwettelijk wordt toegepast.

* Volgens het parket is dat misdrijf alvast bewezen voor beide beklaagden. Procureur Vanneste stelde dat het parket geen "losgeslagen gedachtenpolitie is, maar de vrijheid van meningsuiting is niet onbeperkt. We hebben niet op vinkeslag gelegen om ieder filmpje van Belkacem op te volgen en te vervolgen. Er waren er nog veel meer". Ook voor Choudary werden de aanzetten tot haat bewezen geacht.

* Ook de rechtbank vond het misdrijf bewezen voor beide beklaagden. Ze stelt vast dat Belkacem "opriep om aan te sluiten bij salafistische jihadisten die geloven in de gewapende strijd en die een vlijmscherp zwaard als enige oplossing zien tegen ongelovigen en afvalligen. Niet-moslims worden beschreven als nog vuiler dan dieren."

4. DE STRAF

4.1. WELKE STRAF?

* De rechtbank gaf Belkacem 2 jaar en 550 euro boete, zoals het parket had gevorderd. De procureur had ook de ontzetting uit de burgerlijke en politieke rechten willen vragen, maar hij gaf toe dat dit alleen maar zou kunnen als Belkacem niét zou worden veroordeeld voor belaging van Frank Vanhecke. Omdat Belkacem toch voor die belaging werd veroordeeld, kon ontzetting dus niet. Bij misdrijven als aanzetten tot haat kan ontzetting wel omdat men wil verhinderen dat de daders daarna nog kunnen gaan stemmen. Jaarlijks worden zo'n 1.100 mensen uit hun rechten ontzet. (Meer over ontzetting uit de rechten, vindt U hier, nvdr).

* De rechtbank veroordeelde Belkacem's kompaan Choudary tot 1 jaar cel, vijf dagen meer dan de procureur had geëist.

4.2. WAAROM DEZE STRAF?

Waarom wordt deze straf geëist en opgelegd?

== Procureur Vanneste noemde Belkacem "de lont in het kruitvat". "Met zijn wansmakelijk, haatdragend en pseudoreligieus gewauwel zet hij moslims aan tot haat. Het is nu wachten tot een andere dwaas tot de actie overgaat. Maar hij is ook heel dubbelzinnig: in 1997 aanvaardde hij de Belgische nationaliteit. Hij valt onze staat aan, maar blijft toch hier. Waarom vertrekt hij niet naar een religieus land in plaats van hier tussen al die aanhangers van de duivel te blijven wonen?"

Volgens de procureur is Belkacem "allerminst een goede moslim". Hij heeft meerdere veroordelingen voor diefstallen, slagen en verwondingen, weerspannigheid, bedreiging en overtreding van de antiracismewet opgelopen. "Zijn strafregister is zeven pagina's lang." Er wordt gewag gemaakt van vier correctionele veroordelingen en meer dan tien politiestraffen.

== De rechtbank is wat minder scherp in haar vonnis, maar even duidelijk. Rechter Fabienne Nackaerts wilde duidelijk een signaal geven. "Beide beklaagden streven een heldenstatus na en maken hierbij gebruik van de islam. Ze schuwen welbewust haatdragende en gewelddadige taal niet en bekommeren zich niet om de schade die ze toebrengen aan de personen die ze viseren, aan de hele gemeenschap maar ook aan de gelovige moslims die op een vreedzame manier hun geloof willen beleven in respect met andersdenkenden. Door hun daden brengen de beklaagden bovendien het recht op vrije meningsuiting in gevaar, want ze misbruiken het om anderen te schaden en haat te zaaien tegenover anderen die ook recht hebben op een vrije mening", zo luidde het streng.

En nog: "Beide beklaagden nemen de verantwoordelijkheid voor hun daden niet op. Tijdens verhoren ontkende Belkacem dat hij zou oproepen tot geweld. Volgens hem ging het om een foute interpretatie van de islam, een interpretatie van mensen die tegen de islam zijn. Belkacem probeert zo aan zijn straf te ontkomen."

De rechtbank stelde vast dat "het taalgebruik in de opeenvolgende filmpjes telkens provocatiever en agressiever wordt en dat is een werkelijk gevaar voor de openbare orde". De feiten zijn bovendien "veelvuldig en het strafrechtelijk verleden van Belkacem is zeer zwaar. Zijn eigen belang primeert. Hij werd ook al voor racisme veroordeeld en heeft daaruit blijkbaar geen lessen getrokken."

Ook voor Choudary werden de misdrijven bewezen geacht.

5. DE SCHADEVERGOEDING

* Vier burgerlijke partijen eisten elk 1 euro schadevergoeding: naast Frank Vanhecke, die 1 euro vroeg voor zichzelf én voor Marie-Rose Morel, wilden ook Filip Dewinter en het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding een euro morele schadevergoeding. Het CGKR trad deze ene keer niet alleen op namens de niet-moslims, maar ook namens Filip Dewinter, wat beslist een primeur mag worden genoemd. In het geval van Dewinter vond het CGKR dat er sprake was van aanzetten tot haat omdat de senator geen moslim is: in het filmpje naar aanleiding van de dood van Marie-Rose Morel had Belkacem immers gehoopt dat Dewinter dezelfde pijnlijke dood als Morel zou sterven.

Tenslotte vroeg ook advocaat Jean-Marie De Meester een euro morele schadevergoeding omdat hij zich als vrijzinnige aangepakt voelde. De Meester had zich aanvankelijk als homo burgerlijke partij gesteld. Maar het Antwerpse parket vervolgde niet voor homohaat en hijzelf had niet rechtstreeks gedagvaard daarvoor. Het parket vervolgde niet omdat deze uitingen ("Als de sharia wordt ingevoerd, dan worden homo's ter dood veroordeeld", o.a.) alleen maar in de kranten werden geregistreerd. Het zou dus om een persmisdrijf gaan en dat moet voor een assisenhof komen. En voor zulke zaken roept men geen assisenhoven samen, wegens te duur. Hierbij stelt zich eens te meer de problematiek van de discriminatie binnen de (toepassing van) de antidiscriminatiewetten zelf: racisme in de pers mag naar de correctionele rechtbank, alle andere aanzetten tot haat in de pers moeten naar assisen. Deze discriminatie werd al vele keren aangekaart (zie: hier, nvdr), maar niemand schijnt er zich druk over te maken, noch in de politiek, noch bij de parketten, noch in de homo-organisaties, noch bij het CGKR, noch bij de mensenrechtenorganisaties.

* De rechtbank kende telkens één euro toe aan Dewinter, Vanhecke en het CGKR. Niét aan Marie-Rose Morel, omdat zij overleden is en niét aan Jean-Marie Demeester omdat hij "geen belang heeft in deze zaak en zijn schade niet is aangetoond".

6. AANHOUDEN OF NIET?

Belkacem noch Choudry waren tijdens de debatten komen opdagen en werden dus bij verstek veroordeeld. Maar bij de uitspraak vanmorgen was Belkacem er wel, in blitze milletanorak boven de traditionele islamkledij.

Belkacem zegde dat hij niet naar de zittingen gekomen was "omdat hij niet wilde meewerken aan een mediacircus (sic). De juridische argumenten moeten voor de rechtbank worden besproken, niet in de media". Een andere reden was dat zijn vrouw een miskraam had gehad. Hij betoogde dat hij zich zeker niet wilde onttrekken aan zijn straf. Ook zijn advocaat, Mr. Walter Damen, vroeg om Belkacem niet aan te houden: "Hij is geboren in Rumst en heeft vrouw en kind in Boom, hij woont hier en hij is aanwezig bij de uitspraak".

Procureur Vanneste was het daarmee niet eens. "Belkacem wil zich wel degelijk aan zijn straf onttrekken. Hij kwam meerdere keren niet opdagen, zowel tijdens het onderzoek van deze zaak als tijdens het proces over deze zaak. Hij erkent het gezag van deze rechtbank niet, hij zal dus ook de straf van deze rechtbank niet erkennen. Hij erkent alleen maar de sharia. Hij heeft al duidelijk moslims opgeroepen om niet naar gewone burgerlijke rechtbanken te gaan". De procureur vroeg de onmiddellijke aanhouding.

De rechtbank volgde echter Belkacem en liet hem gaan, tot groot plezier van zijn aanhangers. Maar zijn kompaan moet wel aangehouden worden omdat hij helemaal niets van zich had laten horen.

7. HOE GAAT HET VERDER?

== Belkacem moet zeker nog niet onmiddellijk naar de gevangenis. Hij kan nog verzet aantekenen tegen dit vonnis. Dan moet dezelfde rechtbank de zaak opnieuw behandelen en zijn argumenten horen. Doorgaans zijn de straffen dan wat lichter. Het parket kan dan géén onmiddellijke aanhouding meer eisen. Na dat nieuwe vonnis kan Belkacem nog naar het Hof van Beroep en daarna nog naar het Hof van Cassatie. Als de straf van 2 jaar uiteindelijk toch definitief zou worden, kan ze worden uitgevoerd. Maar voor straffen onder de drie jaar word je niet meer in de cel gestopt. Je komt op een wachtlijst voor elektronisch toezicht.

== Er is een maar. Belkacem heeft nog twee andere straffen "uitstaan" die hij nog moet "uitzitten": één van acht maanden voor racisme en geweldplegingen uit 2009, die nog niet definitief is; één van zes maanden voor weerspannigheid uit 2011, die wel definitief is en verjaart in 2016. Als straffen binnen de vijf jaar niet uitgevoerd worden, dan zijn ze verjaard. Het Antwerpse parket wacht doorgaans met de uitvoering van kleinere straffen tot een totaal van 3 jaar kan worden bereikt, zodat betrokkene ook effectief in de bajes terechtkomt. Als justitie voor 2014 door de optelling van al die straffen aan drie jaar kan komen, dan moet Belkacem effectief de cel in.

== Marokko had alles kunnen bespoedigen. In 2007 vroeg dat land de uitlevering van Belkacem om daar een straf te gaan uitzitten van 10 jaar wegens drugshandel. Andere bronnen hebben het over een straf van 6 jaar. Momenteel is de lengte van die straf nog niet helemaal duidelijk. Maar België levert geen Belgen uit aan Marokko en Belkacem is een Belg. Marokko vroeg niet om die straf van 10 (of 6) jaar dan maar in België uit te voeren, wat eigenlijk wel zou kunnen. Daarom wordt ook die straf niet uitgevoerd.

Heel merkwaardig is wil dat Belkacem in Parijs is opgepakt door de politie. De Fransen hadden Belkacem op dat moment kunnen opsluiten om hem uit te leveren aan Marokko, maar ook zij deden dat niet. Het blijft ook voor huidig justitieminister Annemie Turtelboom, die daarover werd ondervraagd in de Senaat, "een raadsel" waarom dat niet is gebeurd.

8. DE REACTIES

* De aanhangers van Belkacem gingen luid "Allah al Akhbar" roepend het justitiepaleis uit. Ze zagen het als een grote overwinning dat Belkacem niet was aangehouden. De rechtbank zegde in haar vonnis uitdrukkelijk dat ze een "signaal" wilde geven, maar dat is niet helemaal zo overgekomen. Misschien was het signaal niet krachtig genoeg. In ieder geval bevestigde hun reactie de studie van Jogchum Vrielink. Die kwam tot het besluit dat de toepassing van de (vergelijkbare) antiracismewet maar weinig uithaalt: de diehards gebruiken het proces als een forum om hun ideeën te spuien en zich in een slachtoffersrol te wurmen. Maar ook de andere veroordeelden zijn allerminst geneigd om na een vonnis van overtuiging te veranderen. Ze worden vaak in hun ideeën versterkt, zo wijst de studie uit. (Zie: hier, nvdr).

* Het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding (CGKR) was ook best tevreden met de veroordeling. Directeur Jozef De Witte: "Volgens onze juridische analyse zetten de uitspraken van de Sharia4Belgium-leden tegenover niet-moslims duidelijk aan tot haat. Ze overschrijden de grenzen van de vrijheid van meningsuiting en kunnen niet getolereerd worden in een democratische samenleving. De antidiscriminatiewet vormt zeker geen absoluut schild tegen fenomenen zoals uitsluiting en radicalisering, ongeacht hun aard of oorsprong. Dat is trouwens niet zijn eerste doelstelling. Maar deze wet biedt een interessante werkpiste en kan preventieve effecten hebben. Het Centrum is tevreden met deze uitspraak."

Lees ook:

Vrielink: antiracismewet wordt vaak onwettig toegepast

De botsende beschavingen van Samuel Huntington

Inlichtingendiensten kunnen moslimextremisme nog altijd niet opvolgen

Het debat over het antidiscriminatiebeleid van Milquet

Di Rupo I over justitie en discriminatie

Het discriminatierapport van het CGKR voor 2010

Professor Marc De Vos over de antidiscriminatiewet

Professor Storme becritiseert de antidiscriminatiewet

Pleidooi voor een recht op discriminatie

*****************************************

Het dagelijkse nieuws over het justitiebeleid vindt U door in de functie "zoeken" rechtsboven op deze site de letters JDW in te tikken.

*****************************************

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER