Cipiers willen staken vanaf 17 februari

Cipiers willen staken vanaf 17 februari

Cipiers willen staken vanaf 17 februari

Print
Vanaf vrijdag 17 februari zijn de cipiers van plan om te staken. Dat deelt de socialistische vakbondscentrale ACOD namens het gemeenschappelijk vakbondsfront donderdag mee. De gevangenisvakbonden vinden dat minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) het sociaal overleg over de eindeloopbaanproblematiek boycot.

Het gevangenispersoneel kan momenteel vanaf 55 jaar op brugpensioen onder bepaalde voorwaarden. Dat zou veranderen met de hervorming van minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open Vld).

"We zijn nog niet officieel op de hoogte", zegt Ivan Vandecasteele, federaal secretaris van ACOD AMiO, "maar het ziet er niet naar uit dat er voor het gevangenispersoneel, in tegenstelling tot de politie of het NMBS-personeel, nog een uitzondering zal gelden."

De gevangenisvakbonden willen daarom het standpunt van de minister van Justitie kennen over de pensioenhervorming. "We willen weten of ze akkoord is met de uitstapregeling zoals die nu voorligt. Ondanks onze uitdrukkelijke vraag, hebben we nooit antwoord gekregen."

"Vandaag was er het sectorcomité, maar daar was weer niemand aanwezig die namens de minister kon spreken. Daarom gaan we vanaf 17 februari staken."

Vandecasteele vindt ook dat Turtelboom ermee rekening moet houden dat de cipiers een zwaar beroep uitoefenen. "We willen een gelijkaardige uitzonderingsmaatregel als voor de politie."

Belga

.

Nu in het nieuws