Hooggeschoolden hebben meer kans op een job

69 op de 100 jongeren die jonger zijn dan 30 en in 2009 de schoolbanken hebben verlaten, hadden een jaar later een job. Hogergeschoolden en studenten uit het Vlaams gewest hebben meer kans op een job. Dat blijkt uit cijfers uit de Enquête naar de Arbeidskrachten.

mimeers

Door de financieel-economische crisis die eind 2008 uit zijn voegen barstte, heeft ook zijn negatieve gevolgen gehad voor de tewerkstellingskansen van schoolverlaters. Globaal genomen steeg het percentage jonge afgestudeerden zonder een job één jaar na het einde van de studies van 24,9% in 2008 over 30,8% in 2009 tot 31,2% in 2010.

Uit de enquête bleek ook dat in het Vlaams Gewest de kans op werk voor jonge schoolverlaters groter (77%) is dan in het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (beide 59%).

Ook blijkt dat hooggeschoolden nog steeds een ruime voorsprong hebben wanneer het gaat om het hebben van een job. In 2010 hadden er van de 100 schoolverlaters 84 een job, tegen 59 op 100 bij de middengeschoolden (hoger secundair onderwijs) en 29 op 100 bij laaggeschoolden (lager onderwijs of lager secundair onderwijs).

Foto TvG