Groeningen wordt (voorlopig) geen woongebied

Groeningen wordt (voorlopig) geen woongebied

Groeningen wordt (voorlopig) geen woongebied

Print
Kontich - Buurtbewoners die zich verzetten tegen de geplande verkaveling in het gebied Groeningen krijgen gelijk van de Raad van State. De Raad heeft in januari een arrest geveld, dat nadelig is voor het project Groeningen.
Verkavelaar Extensa bereidt in samenwerking met het gemeentebestuur een nieuwe verkaveling voor in het gebied tussen de Pierstraat, de Groeningenlei en de E19. Het verkavelingsplan voorziet 350 nieuwe wooneenheden. De Vlaamse Overheid moet daarvoor eerst het gebied omzetten van woonuitbreidingsgebied naar woongebied.

Een groep tegenstanders, verenigd in de VZW Betere Ruimtelijke Ordening Kontich (Brokon), argumenteerden dat de verkavelaar onvoldoende rekening houdt met het Milieu-Effecten-Rapport. "Het MER oordeelt dat de lucht boven het gebied Groeningen erg vervuild is," zegt Piet Custers (Brokon). "Daarom moet de verkavelaar een bouwvrije bufferzone respecteren van 300 meter breedte langs de E19 en van 50 meter langs de N171. Daardoor mogen slechts 5 hectaren van Groeningen verkaveld worden."

Volgens schepen van Ruimtelijke Ordening Annemie Kempenaers (Open Vld) knelt het schoentje elders. "De Vlaamse Overheid heeft redenen om die buffers niet te respecteren, maar heeft die onvoldoende gemotiveerd, oordeelde de Raad Van State. Deze beslissing komt voor ons onverwachts, aangezien de auditeur eerder wel positief advies gaf om woongebied van Groeningen te maken. Het dossier is nu zeker nog voor minstens twee jaar overgeleverd aan een kluwen van juridische autoriteiten."

Los van deze nieuwe wending, heeft de bestuursmeerderheid zelf ook nog bedenkingen bij het dossier. "De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening heeft negatieve opmerkingen geformuleerd in verband met Groeningen. Er blijven vraagtekens bij de levenskwaliteit en de verkeersdrukte. Wij zijn tot de vaststelling gekomen dat er bij de Kontichse bevolking te weinig draagvlak is voor de verkaveling Groeningen."

Joost Fillet (Groen) vindt het niet vreemd dat het gemeentebestuur het geweer van schouder verandert: "Waarom trokken ze deze conclusie niet in 2008 toen 5000 inwoners bezwaar aantekenden? Heeft het iets met de verkiezingen van 14 oktober te maken? Ik vermoed dat CD&V en Open VLD daarna het dossier weer openen."

Philippe Desmet
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio