Ook stookolie kunt u gespreid betalen

Wat kan voor gas en elektriciteit, kan ook voor stookolie: het gespreid betalen van uw stookoliebestelling. Al zijn er wel wat voorwaarden vooraleer we zover zijn.

Sinds begin 2006 bestond al de wettelijke mogelijkheid om uw stookoliefactuur gespreid te betalen, zodat er niet meteen een 'aanslag' wordt gepleegd op het gezinsbudget. "Maar er waren niet veel brandstoffenhandelaars die de mogelijkheid aanboden", zegt algemeen directeur Johan Mattart van de Federatie van Brandstoffenhandelaars. "Het risico op wanbetaling was voor de handelaars immers te groot. Eind 2008 werd het KB daarom aangepast.

De gespreide betaling van stookolieleveringen kan sindsdien mits een aantal voorwaarden: -Het gaat om een exclusief contract, in eerste instantie van maximum 24 maanden -Bij een eerste levering van minstens 1.000 liter moet minstens de helft daarvan onmiddellijk worden betaald -De consument betaalt vervolgens een vast bedrag per maand afhankelijk van het verwachte jaarverbruik -Ieder jaar wordt een gedetailleerde afrekening gemaakt, waarbij het maandbedrag wordt herberekend afhankelijk van het verbruik, de prijsschommeling van de mazout en het eventuele saldo.

Beeld: Photo News

Nu in het nieuws