Westerlofans in opstand tegen Jan Ceulemans

Westerlofans in opstand tegen Jan Ceulemans

Westerlofans in opstand tegen Jan Ceulemans

Print
De achterban van Westerlo plant zaterdag acties tegen het aanblijven van trainer Jan Ceulemans. Fans zouden tien minuten wegblijven, spandoeken worden geverfd. De grote vraag is echter hoeveel mensen gevolg zullen geven aan de oproep.

Het ongenoegen bij een deel van de Westerlosupporters Het ongenoegen bij een deel van de Westerlosupporters om de slechte resultaten is bijzonder groot, waarbij de woede zich vooral concentreert op hoofdcoach Jan Ceulemans. In een open brief aan clubmanager Herman Wijnants vraagt supportersvereniging ‘Westelse Kemphanen’ om het ontslag van de 54-jarige trainer.

Concreet plannen de betrokken fans zaterdag pas tien minuten na de aftrap van de kapitale match tegen OHL het stadion te betreden. “Wij willen benadrukken dat we met deze actie de goede reputatie van onze club niet willen schaden, maar hopen dat de supporters nu eindelijk eens gehoor krijgen.” Om hun actie kracht bij te zetten, zouden er spandoeken gebruikt worden bij het protest dat deze week op touw werd gezet tijdens een supportersbijeenkomst.

Het is allerminst duidelijk in hoeverre het initiatief opvolging zal krijgen. Rondvraag leert dat er zelfs in supporterskringen nog grote twijfels bestaan over het aantal deelnemers, gezien de eerder beperkte en rustige achterban van Westerlo.

“De Westerlofan is moeilijk te mobiliseren”, klinkt het. Hier en daar wordt gewag gemaakt van zeker een vijftigtal participanten want naast de ‘Westelse Kemphanen’ zouden ook fans van andere supporterclubs zoals ‘Blue Aras’, ‘De Potskes’ en ‘‘t Meulewiekske’ de actie steunen. “We willen tonen dat het zeker niet enkelen zijn zoals Herman Wijnants beweert.”

Lees meer in Gazet van Antwerpen.

Steven Berghmans
Foto Photo News

Meer voetbalnieuws