Aanpassingen pensioenplan bijna rond

De regeringstop werkt voort aan een akkoord over aanpassingen van de pensioenhervorming. Het is de bedoeling dat het kernkabinet vandaag de laatste knopen doorhakt.

De topministers hebben gisteren opnieuw de koppen bijeengestoken over de hervorming van de pensioenen, maar ze hebben het werk nog niet afgerond. Op tafel lagen schattingen over de impact van de hervormingen op de begrotingen van 2013 en 2014.

Volgens sommige bronnen zouden die minder gunstig zijn dan aanvankelijk gedacht, volgens anderen zijn de cijfers die op tafel liggen veeleer schattingen. Vandaag is een nieuwe vergadering van het kernkabinet gepland. Dat zou het definitieve kader vastleggen voor de onderhandelingen met de sociale partners.

Morgen zouden de maatregelen op de ministerraad komen en nadien zou overleg volgen met de sociale partners. Volgens minister van Pensioenen Vincent Van Quickenborne (Open Vld) schiet het werk wel degelijk op en tekenen zich duidelijk de contouren van een akkoord af. “De landing is ingezet. Het probleem is dat alles zeer duidelijk op papier moet worden gezet.” Dat vergt blijkbaar wat meer tijd dan gedacht.

Nog in verband met het pensioendossier blijkt het aantal bruggepensioneerden volgens cijfers van de RVA met 0,9 procent te zijn gedaald, van 120.321 in 2010 tot 119.219 in 2011. Het gaat om de eerste daling sinds 2005. Driekwart van de bruggepensioneerden zijn mannen, maar hun aantal nam met 2,3 procent af tussen 2006 en 2011. Het aantal vrouwen met brugpensioen steeg met 50 procent in vijf jaar.

DCA, B

Nu in het nieuws