Antwerpse politie verhuist naar gebouw op Frankrijklei

Antwerpse politie verhuist naar gebouw op Frankrijklei

Antwerpse politie verhuist naar gebouw op Frankrijklei

Print
Antwerpen - De politie van ‘Zone Centrum’ verhuist in het najaar van 2014 naar een nieuw gebouw op de Frankrijklei 73. Hun huidige kantoor, een monumentaal pand op de Quinten Matsijslei, wordt verkocht.

“Het gebouw in de Frankrijklei was vroeger eigendom van een verzekeringskantoor. Voor de politie er intrekt, moet er eerst een grondige renovatie gebeuren. En achteraan zal het gebied ‘ontpit’ worden, zodat er ook een tuin is”, zegt de directeur Bouw van het autonoom vastgoedbedrijf, Steven Decloedt.

Behalve de politie van de ‘Zone Centrum’, komen ook de dienst Slachtofferzorg en een aantal ondersteundende diensten in het gebouw.

Toegankelijk en zichtbaar

“De verhuis past in een masterplan van de politie. Politiekantoren worden vernieuwd of verhuizen naar een andere locatie. De bedoeling is dat politie huist op plekken waar veel mensen wonen of werken. Net zoals in andere nieuwe politiekantoren zal ook de Frankrijklei ruim en licht zijn, met veel aandacht voor de bezoekersruimten en de balie”, zegt Steven Decloedt.

De nieuwe of toekomstige politiekantoren in de Statiestraat in Berchem en de Kioskplaats in Hoboken zijn eveneens resultaten van het masterplan.

PVDP

Illustratie VEPSA

MEEST RECENT

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio