Kamer keurt begroting 2012 goed

Kamer keurt begroting 2012 goed

Kamer keurt begroting 2012 goed

Print
De Kamer heeft donderdagavond het licht op groen gezet voor de begroting 2012. Dat gebeurde meerderheid tegen oppositie. Er waren 85 stemmen voor en 53 tegen.

Di Rupo I stelde de begroting eind vorig jaar op naar aanleiding van de regeringsonderhandelingen. Om het budgettair tekort terug te dringen tot 2,8 procent van het bbp ging de regering op zoek naar 11,3 miljard euro. Ondertussen is duidelijk dat bijkomende inspanningen nodig zijn om de doelstelling te halen. Daarom organiseert de bewindsploeg eind deze maand een begrotingscontrole.

Alleen al om de minderinkomsten op te vangen die te wijten zijn aan de dalende economische groei - bij de begrotingsopmaak werd nog uitgegaan van een groei van 0,8 procent, maar ondertussen zit de economie officieel in een recessie - zal wellicht meer dan een miljard euro moeten worden bespaard.

Volgens minister van Begroting Olivier Chastel zal de groei niet ver van de 0 procent zitten. Indien dat inderdaad het geval is, bedraagt de te leveren inspanning al 1,36 miljard euro. Een en ander zal afhangen van de macro-economische begroting die het Planbureau op 10 februari voorstelt.

Belga

MEEST RECENT