Raden en verenigingen ontvangen ruim 200.000 euro

Print
Ranst - Om de diverse raden en verenigingen te helpen bij het in stand houden van hun culturele, sportieve en maatschappelijke doeleinden hebben de gemeenteraadsleden hun instemming gegeven voor een reeks toelagen die in totaal 206.463 euro bedraagt.
De grootste som gaat naar de vzw Vorming en Onderwijs Ranst (VOR). Die ontvangt 100.000 euro en gebruikt dat om er de meest uiteenlopende reeks lessen en cursussen mee te organiseren. Het lesaanbod gaat van tekenen over muziek en talen tot leren koken. De cursisten variëren ook sterk in leeftijden. De raad voor kunst en cultuur ontvangt 7.500 euro. De gemeentelijke documentatieraad krijgt 5.500 euro voor het organiseren van de open monumentendag en voor de eigen werking is er nog 3.750 euro voorzien.
De sportieve Ranstenaren worden evenmin vergeten want voor de vier voetbalclubs uit elke deelgemeente is er 2.000 euro uitgetrokken. De sportraad krijgt daarnaast ook nog 6.000 euro.
Toelagen gaan ook naar de twee instellingen die zich bezighouden met de opvang en verpleging van diep gehandicapte bewoners. DVC Zevenbergen krijgt goed 16.000 euro en het iets kleinere Leef mag rekenen op goed 11.000 euro. Ook in de sociale sector zitten de toelagen voor Wereld-Delen. Deze vzw houdt zich bezig met armoedebestrijding en krijgt een toelage van 3.000 euro. Het centrum Basiseducatie dat mensen helpt die lees- en schrijfproblemen hebben, krijgt 1.250 euro. Bijna 2.000 euro gaat naar de gemeentelijke raad voor ontwikkelingshulp en de gemeentelijke milieuraad ontvangt 2.500 euro.
Ranst zo aantrekkelijk mogelijk maken voor mensen van buiten de gemeente is de opdracht voor de raad voor toerisme en die krijgt daarvoor een toelage van 4.500 euro. De samenwerking met de Duitse zusterstad Herbstein wordt gesteund met een bedrag van 4.500 euro. Voor de kerstverlichting wordt in elke deelgemeente 1.250 euro voorzien en het organiseren van de kerstmarkt is goed voor een steun van 3.700 euro.
Voor de jonge en muzikale Ranstenaren wordt 1.250 euro opzij gelegd voor de jeugdafdelingen van muziekverenigingen De Nachtegaal, De Netezonen en de Concertband. De jeugdraad krijgt 2.500 euro en voor het organiseren van de Dag van de Jeugd is er ook een bijdrage van 3.750 euro.
Tot slot zijn er nog de senioren. De seniorenraad ontvangt een toelage van 2.500 euro en de organisatie van het seniorenfeest is ook goed voor een steuntje van 8.500 euro.
Sylvain Liekens
Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio