"PIP-patiënt 
laat best 
implantaat 
verwijderen"

PIP-patiënt laat best implantaat verwijderen

"PIP-patiënt laat best implantaat verwijderen"

Print
Minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (foto) raadt patiënten met PIP-borstimplantaten aan die te laten verwijderen.

Daarmee volgt ze de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad (HGR). Die wijst erop dat er bij de omstreden implantaten van het Franse bedrijf Poly Implant Prothèse (PIP) geen enkel verhoogd risico op kanker werd aangetoond. Maar de raad stelt dat de siliconen omhulsels en de gel die ze bevatten, niet overeenstemmen met het erkenningsdossier, en dat de PIP-implantaten een abnormaal risico vertonen op scheuren, waardoor irriterende gel zou gaan lekken en dus ontstekingsreacties kan veroorzaken. Daarom volgt de Hoge Gezondheidsraad de eerdere aanbeveling van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) om de gescheurde implantaten dringend te laten verwijderen.

Wat de nog ongeschonden implantaten betreft, beveelt de HGR aan om ze binnen een redelijke termijn en zonder overhaasten te laten wegnemen. Voor de patiënten die deze verwijdering weigeren, beveelt de HGR een verscherpte follow-up aan, met om de zes maanden een MRI-onderzoek.

Terugbetaling

Wat de terugbetaling betreft, herinnert de minister eraan dat, in geval een implantaat scheurt, de Riziv-nomenclatuur al in een terugbetaling voorziet. De terugbetaling is eveneens mogelijk bij een preventieve verwijdering wanneer de arts een gedocumenteerde complicatie bevestigt.

De herimplantatie wordt enkel door het Riziv terugbetaald indien dat al het geval was met de oorspronkelijke implantaten.

In ons land zijn 674 PIP-protheses ingeplant. Er loopt momenteel via inspecties bij de potentiële verdelers een onderzoek om te weten of borstimplantaten van de firma PIP onder andere benamingen op het Belgische grondgebied zouden zijn verdeeld.

Belga

.

Nu in het nieuws