Allochtonen betalen als eersten het gelag bij werkloosheid

Allochtonen betalen als eersten het gelag bij werkloosheid

Allochtonen betalen als eersten het gelag bij werkloosheid

Print
Eind januari telde Vlaanderen 203.583 niet-werkende werkzoekenden of 0,2 procent (494 mensen) meer dan eind januari vorig jaar. Dat is niet alleen voor het eerst in maanden opnieuw een stijging, bovendien lijkt ze in hoofdzaak op rekening te komen van allochtone werkzoekenden.

Vlaams minister Philippe Muyters waarschuwde reeds langer dan de afname van de werkloosheid 'aan het vertragen was'. Nu lijkt dit omgeslagen in een lichte stijging die slechts voor een klein deeltje op rekening van de vertragende economie kan worden geschreven. Voor het grootste deel dient de oorzaak, aldus de minister, gezocht in gewijzigde reglementen. Zo geldt nu een strengere definitie voor de uitzendkrachten en komen schoolverlaters nu in een 'beroepsinschakelingstijd' van één jaar.

Toch is er ondanks die toelichting een opmerkelijke vaststelling: de lichte stijging van de werkloosheid met 0,2 procent is de som van een daling op jaarbasis van de 'autochtone werkzoekenden' met 1,6 procent en een pijnlijke stijging met liefst 6,2 procent bij de allochtone werkzoekenden. Zij maken zowat een vierde van de Vlaamse werklozen uit. Hun aantal steeg in één jaar met 3.020 tot 51.781. Aangenomen mag worden dat het vooral om jongeren en laaggeschoolden gaat.

Uitgesplitst was er een stijging in de provincies Antwerpen (+0,9%) , Vlaams Babant (0,9%) en Limburg (+1,1%) en een daling in Oost- (-1,1%) en West-Vlaanderen ( -0,6%).

Faillissementen

Volgens het studiebureau Graydon Belgium werden er in januari in hele het land 820 bedrijven failliet verklaard: meer dan de helft daarvan (463) bvba's en éénmanszaken (154). Ook daar zit mogelijk een trendbreuk. De voorbije maanden was er immers steevast een daling in Vlaanderen en een stijging in de rest van het land. Nu neemt Vlaanderen met een stijging met 7,67 procent de leiding. In jobs vertaalt die eventuele trendbreuk zich gelukkig (nog) niet. In vergelijking met januari vorig jaar kwamen er in Vlaanderen bij die faillissementen beduidend minder jobs op de helling te staan (-21%). Sectoraal is het opnieuw vooral in de horeca dat de klappen vallen. De bouw lijkt het iets beter te doen.

PVb
Foto ANP